Grote gift voor “De Samenstroom” Meppel

De Protestantse Gemeente Meppel ontving ten behoeve van het kerkelijk centrum De Samenstroom “een grote gift van een gulle geefster”. Ze maakte € 120.000 over voor verbouwing en inrichting van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oude Kerk en het kerkelijk centrum

Een blik in de verbouwde kerkzaal van de ‘Oude Kerk’ te Meppel  (ill.: Prot. Gem. Meppel).

“Het bedrag kan beschouwd worden als sponsorbijdrage voor stoelen, lampen, inrichting kerkzaal, inrichting zalen, inrichting kelder en verdere verbouwingskosten”, aldus deelt de Protestantse Gemeente Meppel in haar jongste nieuwsbrief De Samenstroom mee.

Ook de Diaconie mocht van dezelfde geefster een gift van € 10.000 ontvangen. De Diaconie heeft besloten om bij te dragen aan de verduurzaming van De Samenstroom door de kosten van zonnepanelen voor haar rekening te nemen. “We voelen ons rijkelijk gezegend met deze giften”, zo verklaarden het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Binnenkort zal er in het kerkblad Gaandeweg aandacht aan besteed worden.