Vijftig jaar ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden

Op 12 januari 1972 werd in Uithuizermeeden de gereformeerde kerk Het Anker aan de Oudedijksterweg in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan schreef de heer T. Juk te Hattem een historisch overzicht onder de titel Vijftigste verjaardag van Het Anker.

De protetsantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden (foto: Reliwiki).

De Vrijmaking – die in Uithuizermeeden op 7 december 1944 plaatsvond onder leiding van ds. C.G. Bos (1909-1988) – had grote invloed op het tot stand komen van Het Anker in 1972.

In december 1944 volgde veertig procent van de gemeenteleden te Uithuizermeeden ds. Bos in de Vrijmaking. Wie was nu de eigenaar van het kerkgebouw aan de Kerkstraat en hoe moest het medegebruik geregeld worden? Een rechtszaak moest uitsluitsel geven. Middels een schikking op 24 september 1952 kregen beide ‘partijen’ dezelfde rechten. Afwisselend werden op zondag zowel ’s morgens als ’s middags (om de beurt vroege en late) dubbele diensten gehouden, waarbij ‘vrijgemaakten’ en gereformeerden elkaar bij het in- en gaan van de dienst tegenkwamen. ‘Vooral als de dienst uitliep leidde dat tot het nodige gemopper’.

De nu vrijgemaakt gereformeerde kerk in de Kerkstraat, die tot 1972 door gereformeerden en ‘vrijgemaakten’ gezamenlijk gebruikt werd.

Na veel verwikkelingen, door de heer Juk duidelijk beschreven, werd door de gereformeerden uiteindelijk besloten een eigen kerkelijk centrum te bouwen, zodat het medegebruik van de kerk in de Kerkstraat – waaraan veel onderhoud nodig was – tot het verleden behoorde. Dit leidde overigens bij een behoorlijk deel van de gereformeerde gemeenteleden tot protesten en verdeeldheid, maar uiteindelijk wist ds. W.J. de Ruiter (1909-1990) ‘met wijsheid en beleid’ de eenheid in de gemeente te bewaren en tegelijk de bouw van de kerk aan de Oudedijksterweg te laten beginnen. De heer Juk beschrijft de gebeurtenissen op de voet.

Onlangs werd bekend dat – na de overdracht van de monumentale (voormalig hervormde) Mariakerk aan de Stichting Oude Groninger KerkenHet Anker het protestants kerkgebouw te Uithuizermeeden wordt.