‘Het Anker’ blijft PKN-kerk te Uithuizermeeden

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden blijft de PKN-kerk in dat dorp. De andere protestantse kerk ‘op Meij’, de monumentale voormalig hervormde ‘Mariakerk’, wordt overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden (foto: Reliwiki).

In de afgelopen tijd sprak de kerkenraad van Uithuizermeeden uiteraard uitvoerig over de inkrimping van het kerkgebouwenbestand in de gemeente van Uithuizermeeden. Uiteindelijk is voor het behoud van Het Anker gekozen: een modern, uit 1972 daterend kerkgebouw met veel vergaderruimte en een pas gerestaureerd orgel.

Na de gemeenteleden tijdens een gemeentevergadering op 28 oktober 2021 over het voorgenomen besluit te hebben gehoord, nam de kerkenraad op jl. 3 november zijn besluit en deelde dat onlangs in een schrijven aan de gemeenteleden mee. ‘Dit besluit sluit aan bij de van u gehoorde mening’, aldus kerkenraadspreses Jan Weening. Over het gebruik van de Mariakerk na de overname door de Stichting Oude Groninger Kerken zullen nadere afspraken gemaakt worden.

De geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Uithuizermeeden >

(Met dank aan de heer Teun Juk te Hattem).