Den Helder wil in elk geval één kerk sluiten

‘Bethelkerk’ of ‘Vredeskerk’ gaat dicht. Of allebei…?

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Den Helder besloot onlangs in elk geval één van de twee kerkgebouwen te sluiten: de (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Prins Hendriklaan of de door gereformeerden, hervormden en rooms-katholieken samen gebouwde Vredeskerk aan de Torplaan.

De protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Bethelkerk’ te Den Helder (foto: Reliwiki, B.C. Scheffers).

Uiterlijk op 1 januari 2025 wil de kerkenraad nog van één kerkgebouw gebruik maken. Een door de kerkenraad ingestelde Commissie Gebouwenbestand onderzoekt momenteel hoe dat doel het best bereikt kan worden. In het uiterste geval worden de Vredeskerk (in de wijk Schooten in het zuiden van Den Helder) en de Bethelkerk in het centrum van Den Helder) beide buiten gebruik gesteld en wordt in plaats daarvan één nieuw kerkgebouw neergezet.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Den Helder werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat de Commissie Gebouwenbestand vermoedelijk voor het begin van de zomer met haar rapport komt. “Er is de commissie uiteraard veel aan gelegen om binnen een zo breed mogelijk perspectief antwoorden te vinden waarmee door de kerkenraad een weloverwogen besluit genomen kan worden”.