Christus Triumfatorkerk Den Haag jubileert

Viering 60-jarig jubileum verschoven naar september 2022.

De gereformeerde Christus Triumfatorkerk (PKN) aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag bestaat zestig jaar.

De gereformeerde ‘Christus Triumfatorkerk’ (PKN) te Den Haag.

Samen met de Noorderkerk en de Pax Christikerk maakt de Christus Triumfatorkerk deel uit van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage Oost en van de Protestantse  Gemeente Den Haag.

De destijds ‘ultramoderne’ Christus Triumfatorkerk werd begin maart 1962 in gebruik genomen, zodat rond deze tijd het zestigjarig jubileum gevierd zou moeten worden. Vanwege de corona-pandemie is echter besloten de jubileumviering te verplaatsen naar september, als het startweekend voor het nieuwe kerkelijke seizoen gehouden wordt.

“De Christus Triumfatorkerk is een levendig gebouw waarin veel gebeurt. Allereerst maken de hervormde en gereformeerde wijkgemeenten er gebruik van voor de gezamenlijke zondagse kerkdienst en de doordeweekse kerkelijke vergaderingen, catechisaties, bijbelstudie- en praatgroepen e.d., cantorij, wijk­avonden, enz. Er vinden daarnaast ook vele activiteiten plaats die (min of meer) los staan van de kerk”.

Ter gelegenheid van het jubileum werd in het orgaan van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage, Kerk in Den Haag (maart 2022), een artikel opgenomen, dat we hieronder overnemen. We hopen in september op de jubileumviering terug te komen.

Het bericht in ‘Kerk in Den Haag’, maart 2022.