25 jaar ‘Oase’ te Drachten

Na de feestelijke opening van de protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk in Drachten, herdenkt de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Oase aan de Ringweg in Drachten binnenkort met een uitvoerig programma het vijfentwintigjarig bestaan van het kerkgebouw, dat op 13 april 1997 in gebruik genomen werd.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Oase’ te Drachten (foto: Reliwiki).

Als thema werd gekozen Opleven: “We mogen weer opleven na de corona. Na de herstructurering van de Protestantse Gemeente Drachten. Een Oase is een plek waar je weer uitrust en bijkomt, oftewel: opleeft. En het belangrijkste: Jezus is opgestaan ten leven. Wij delen daarin. Gedenken dat met brood en wijn: ‘op het leven’. Iedereen mag erdoor opleven”.

De feestelijkheden beginnen op Paaszondag 17 april 2022 met een dienst voor iedereen en met speciale aandacht voor de jeugd. Daarna kan men koffiedrinken ‘met lekkernijen die de gemeenteleden thuis hebben gemaakt’. Vervolgens worden in het weekend na Pinksteren, tijdens het Startweekend in september en in de herfstvakantie ‘oplevingen’ (activiteiten) georganiseerd voor steeds een bepaalde doelgroep: de (kleine) kinderen, de tieners, de middengroep en de senioren.

Vanaf Paaszondag 17 april wordt in de Oase een kleine tentoonstelling ingericht over de bouw en de opening van het kerkgebouw. Gemeenteleden werden opgeroepen materiaal ter beschikking te stellen.

Uiteraard komen we op deze website uitvoerig terug op de feestelijkheden.