Verzetsplaquette onthuld in Kampen

Op donderdag 14 april 2022 werd in de Theologische Universiteit te Kampen een plaquette onthuld met betrekking tot het gereformeerde verzet van de toenmalige Theologische Hogeschool.

Dr. R.J. Dam (1896-1945), docent aan de Theologische Hogeschool te Kampen, werd vlak voor de bevrijding door de Duitsers vermoord. Ook hij staat op de plaquette vermeld.

Tevens werd een boek gepubliceerd onder de titel “Er lag vreemde dreiging over alles”, geschreven door onder meer ds. G. Hovingh. In het boek worden onder meer de namen van de vijftien verzetsstrijders uit de kring van de Theologische Hogeschool vermeld (die ook op de plaquette staan vermeld) terwijl ook hun levens worden beschreven.

Voor meer bijzonderheden >