Nieuwe website ‘Stichting herinnering LO-LKP’

Website met radiodocumentaires en TV-reportage.

De Stichting Herinnering LO-LKP heeft een nieuwe website in het leven geroepen, waarop onder meer radiodocumentaires en een TV-reportage te horen en te zien zijn, zo deelde de Stichting op 15 april 2022 mee.

Het tweedelige standaardwerk over het verzetswerk van de LO en LKP.

De Stichting Herinnering LO-LKP wil het verzetswerk van de LO-LKP tegen de bezetters in de Tweede Wereldoorlog in herinnering houden, en heeft naast haar voortreffelijke websites: https://lo-lkp.nl/ en http://wo2-verzet.nl, nu ook een website het licht doen zien met onder meer documentaires en een TV-reportage over het verzet van de LO-LKP: http://www.lo-lkp-docu.nl/inleiding.html.

De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) was vanaf 1942 de grootste Nederlandse verzetsorganisatie. De christelijke LO hielp tijdens de oorlog veel onderduikers en ook andere verzetsgroepen die onderduikers hielpen. De LKP (Landelijke Knokploeg) was de gewapende tak van de LO, die overvallen pleegde om bonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers te verkrijgen. Ook liquideerde de LO-LKP Duitsers en collaborateurs en pleegden ze sabotage.

Gereformeerd verzet.

Mevrouw H.Th. Kuipers-Rietberg (1893-1944) (verzetsnaam Tante Riek).

De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers werd in 1942 opgericht. In het najaar 1942 kwam Helena Theodora Kuipers-Rietberg (1893-1944) (haar schuilnaam in de oorlog was “Tante Riek”) uit Winterswijk in contact met ds. Fredrik Slomp (1898-1978) (alias ‘Frits de Zwerver‘), toen gereformeerd predikant te Heemse.

Ds. F. Slomp (1898-1978), alias Frits de Zwerver (1898-1978)

Beiden waren lid van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Zij wist hem ervan te overtuigen dat er een organisatie moest komen om deze vorm van verzet te coördineren, en dat hij degene was die deze taak op zich moest nemen. Zo ontstond aan het eind van 1942 de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de LO, onder leiding van ds. Slomp, alias “Frits de Zwerver”.
Al snel werden in tal van plaatsen contacten gelegd. Dit verliep zeker in het begin via de Gereformeerde Kerken in Nederland, en via christelijke organisaties zoals kerkelijke Vrouwenverenigingen en de meubelmakersbond.

Toelichting bij de nieuwe website >