Nieuw onderzoek naar ‘geref. kerkelijk erfgoed’

Ook dit jaar, 2022, zal door de redactie van GereformeerdeKerken.info onderzoek gedaan worden naar het aantal in Gereformeerde Kerken en Protestantse Gemeenten dienstdoende, van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen, met als peildatum 1 augustus 2022.

Het eerste onderzoeksrapport uit 2020 naar de aantallen van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen.

In 2020 verscheen het eerste onderzoeksrapport over het ‘gereformeerd kerkelijk erfgoed’, zoals zich dat manifesteert in de (binnen de PKN) dienstdoende van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen. Door het onderzoek in 2020 werd vastgesteld dat het aantal binnen de Protestantse Kerk in Nederland dienstdoende, van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen 509 bedroeg.

De situatie is in de afgelopen twee jaar veranderd. Vandaar dat een hernieuwde telling met als peildatum 1 augustus 2022 wordt ondernomen. Het onderzoek zal – net als twee jaar geleden – op verschillende manieren worden uitgevoerd. De uitkomsten – ingedeeld naar provincies en classes – worden nader uitgewerkt in ‘Rapport 2022’.

Oproep aan onze lezers.

Natuurlijk heeft de redactie van GereformeerdeKerken.info de situatie met betrekking tot kerksluitingen van de hier bedoelde (van oorsprong gereformeerde) kerkelijke gebouwen in de afgelopen twee jaar uiterst nauwgezet bijgehouden. Toch kan ons natuurlijk iets ontgaan zijn. Wij zouden het op prijs stellen als u ons zou willen meedelen of bij u in de buurt (of elders) in de afgelopen twee jaar een van oorsprong gereformeerd kerkelijk gebouw de deuren sloot. Dank!