Benefietconcert in Wilhelminakerk Bussum

‘Wilhelminakerk’ wil ook “huis voor het dorp” zijn.

Met de nadrukkelijke keuze van de kerkenraad voor de protestantse (voormalig gereformeerde) Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen in het centrum van Bussum, wil het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente naast het ‘huis van de Wilhelminakerkgemeenteook een ‘huis voor het dorp’ zijn.

De Wilhelminakerk in Bussum.

Men wil zoveel mogelijk groepen en mensen bij elkaar brengen in de Wilhelminakerk, in de hoop dat steeds meer mensen van het gebouw gebruik zullen maken. Om daarvoor de financiële middelen aan te vullen wordt in de Wilhelminakerk op zaterdag 21 mei 2022 (’s avonds om acht uur) een benefietconcert gehouden.

Steeds meer mensen weten de weg naar het kerkgebouw te vinden voor activiteiten, een gesprek, een kop koffie of voor allerlei activiteiten, ook nu sinds 2021 de buurthuiskamer van het Leger des Heils, ‘Bij Boshardt’, onderdak in de kerk gevonden heeft. Zo wordt regelmatig een Eat-in gehouden, is er een soos voor ouderen en is er een tweedehandskledingwinkel. Om dit en nog meer mogelijk te maken hebben er in en aan het gebouw verschillende vernieuwingen plaatsgevonden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de kerk ook midden in de week een plek voor iedereen wil zijn, voor de mensen van de donderdagse markt, voor muziekgroepen die er oefenen, voor het brengen van een bezoek aan het Stiltecentrum, of om zo maar even binnen te lopen. De Wilhelminakerk wil in de eerste plaats een plaats van ontmoeting zijn.

Het benefietconcert.

Het benefietconcert vindt dus plaats op zaterdag 21 mei om 20.00 uur. De Nederlandse Händelvereniging, het Goois Vocaal Ensemble, de organisten Bram Brandemann en Peter Jan de Fijter en de fluitiste Tineke Bakker werken aan het concert mee. Kaarten zijn te reserveren via: fondsenwerving@wilhelminakerkbussum.nl. Het richtbedrag voor de entree is € 15. De algehele leiding van het concert is in handen van ds. Wielie Elhorst.