‘De Fontein’ te Dokkum gaat dicht

Tenminste, als de gemeenteleden het met dit ‘voorgenomen besluit’ eens zijn.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dokkum heeft inmiddels een keuze  gemaakt tussen de combinaties van kerkgebouwen die hij in de toekomst wil handhaven.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein te Dokkum

Om te komen tot een keuze tussen de combinaties Grote Kerk / Herberg of Grote Kerk / De Fontein heeft de kerkenraad een aantal onderzoeken laten uitvoeren door Kerkelijk Waardebeheer, die vorig jaar een adviesrapport uitbracht. Daarin werd geadviseerd te kiezen voor de combinatie Grote Kerk en Herberg. Gehinderd door de Coronamaatregelen heeft het enige tijd geduurd voordat zowel kerkenraad als gemeente bij elkaar konden komen om met elkaar te communiceren.

In het winterhalfjaar is onderzocht of het verkopen van de drie grote kerkgebouwen en het bouwen van een nieuwe kerk een reële optie was. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval is.

Voorgenomen besluit: De Fontein gaat dicht per 1 januari 2023.

Op basis van het rapport van Kerkelijk Waardebeheer en de uitgevoerde onderzoeken is de kerkenraad nu voornemens verder te gaan met de combinatie Grote Kerk en Herberg. De voormalig gereformeerde kerk De Fontein zal per 1 januari 2023 aan de eredienst onttrokken worden en in de tweede helft van 2022 zal het verkooptraject van De Fontein worden opgestart. Daarnaast wordt een onderzoek naar het toekomstig gebruik van de Grote Kerk gestart, inclusief onderzoek naar andere bronnen van inkomsten.

Over dit voorgenomen besluit wordt de kerkelijke gemeente in een bijeenkomst op 30 juni a.s. gehoord. Daarna kan de kerkenraad in juli een definitief besluit nemen.