Protestants Huizen van drie kerken naar één

In elk geval de voormalig gereformeerde ‘Kruiskerk’ gaat  dicht.

De Protestantse Gemeente in het Noord-Hollandse Huizen gaat van drie kerken naar één. In elk geval zou de voormalig gereformeerde Kruiskerk aan de J. van Wassenaerstraat de deuren sluiten. Daarover was eind april 2022 gemeenteberaad.

De voormalig gereformeerde Kruiskerk te Huizen.

Welk van de overige twee kerkgebouwen te Huizen dicht gaat is nog niet duidelijk. De Protestantse Gemeente Huizen ontstond in 2008 door de fusie van De Gereformeerde Kerk te Huizen (met de twee kerkgebouwen De Akker en de Kruiskerk) en de hervormde ‘buitengewone wijkgemeente van bijzondere aard’ met haar Goede Herderkerk.

De gereformeerde kerk De Akker werd in 2010 herdoopt als Oosterlichtkerk in verband met de fusie van de wijkgemeenten De Akker en Oostermeent.

Een luchtfoto van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Akker’, nu ‘Oosterlichtkerk’.

‘Meer samen optrekken…’

Volgens de kerkenraad werd de laatste jaren het verlangen uitgesproken vaker en meer gezamenlijk op te trekken als wijkgemeenten. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen werd de noodzaak om samen verder te gaan vanuit financieel oogpunt versterkt. Gemeenteleden spraken zich in 2019 in meerderheid uit voor de keuze van ‘Mensen boven stenen’ (pastoraat boven kerkgebouwen).

De Algemene Kerkenraad benoemde vervolgens een commissie om de visie van de toekomstige Protestantse Gemeente Huizen te verwoorden. De visie kreeg het motto ‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’. In de zomer van 2020 ging een Commissie Visie Transitie Organisatie verder om deze visie handen en voeten te geven en de beweging naar een duurzame Protestantse Gemeente met bijbehorende organisatievorm voor te bereiden. Dat moest ook uitlopen op besluitvorming waarbij keuzes gemaakt werden rond de kerkgebouwen en de inzet van pastorale professionals.