Kerkenraad: geen nieuwbouw in Dokkum

Combinatie van Grote Kerk met De Herberg of De Fontein wordt nu uitgezocht.

Op donderdag 21 april 2022 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein te Dokkum een  gemeentevergadering gehouden waarin de voorstellen besproken werden van het College van Kerkrentmeesters en de visie van de kerkenraad daarop, ten aanzien van de gebouwensituatie in protestants Dokkum.

Tijdens de vergadering in De Fontein te Dokkum.

Het College van Kerkrentmeesters adviseerde verder te gaan met één nieuw kerkgebouw: ‘de ledentallen van de Protestantse Gemeente Dokkum dalen: in 2030 zijn dat er 1.000 minder dan nu, waartoe ook de oudere, meest betalende leden behoren en in 2028 gaan bovendien alle pastores met pensioen’. Het College wil graag een duidelijke keus maken voor één gebouw, om zodoende klaar te zijn voor de toekomst, zodat over een paar jaar niet nog eens een gebouwendiscussie gevoerd behoeft te worden. Het College verrichtte een verkennend onderzoek ‘om zoveel mogelijk vraagtekens in te vullen’. De voor- en nadelen van het voorstel om verder te gaan met één nieuw kerkgebouw werden op een rij gezet:

De voor- en nadelen voor de bouw van een nieuwe kerk op een rijtje, volgens het College van Kerkrentmeesters.

Visie van de kerkenraad.

Uiteraard overwoog de kerkenraad de voorstellen van het College van Kerkrentmeesters. Voor buitengebruikstelling van de andere kerkgebouwen en de bouw van één nieuwe kerk is in de kerkenraad onvoldoende draagvlak. Er wordt dus in ieder geval geen nieuwbouw gepleegd. ‘Vernieuwing kan ook in de huidige kerkgebouwen’, zo vindt de kerkenraad en nieuwbouw gaat bovendien nog jaren duren. Dit is een no go moment. Hiermee gaan we niet verder’.

Tijdens de vergadering in De Fontein te Dokkum.

Men gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een combinatie van de Grote Kerk met één van de twee andere Dokkumer kerkgebouwen waarover het gaat: de voormalig hervormde kerk De Herberg of de voormalig gereformeerde kerk De Fontein. De kerkenraad heeft daarover nog geen beslissing genomen. Het onderzoek daarnaar moet namelijk nog beginnen.