Pelgrimskerk Amsterdam-Buitenveldert gesloten

‘Over enkele jaren terug, maar dan in een kleinere behuizing’.

In Amsterdam-Buitenveldert werd op zondagochtend 19 juni 2022 in de protestantse (voormalig gereformeerde) Pelgrimskerk in de Van Boshuizenstraat de laatste dienst gehouden.

De ‘Pelgrimskerk’ te Amsterdam-Buitenveldert.

De voorganger in de dienst was ds. Harmen de Vries. 

Toen de kerk gebouwd werd…

In 1964 werd de Pelgrimskerk in gebruik genomen. Ze werd  gebouwd aan de Van Boshuizenstraat hoek Zuid-Hollandstraat in de tuinstad Buitenveldert. De kerkenraad van Nieuwer-Amstel-Noord – waartoe de Pelgrimskerk toen behoorde – besloot in verband met de noodzakelijk geworden bouw van de kerk een geldlening aan te gaan van fl. 800.000.

De kerkenraad had de gemeenteleden voordien opgeroepen de kerkelijke bijdrage te verhogen om de bouw mogelijk te maken. In het prospectus dat met het oog hierop verscheen kan men lezen dat de vaste jaarlijkse bijdragen voor deze kerk in die tijd stegen met ruim fl. 42.000 van fl. 51.000 per 1 januari 1960 tot ruim fl. 93.000 per 1 januari 1961. Maar bijna een jaar later bleek dat de bijdragen in november 1961 gestegen waren tot maar liefst fl. 104.000! De kosten van de bouw en de inrichting van de nieuwe kerk, zonder orgel, werden begroot op ca. fl. 900.000. Per 1 januari 1962 bevatte het bouwfonds ongeveer fl. 107.500.

De nieuwe kerk werd ontworpen door architect A. Rothuizen te Middelburg en bood aan 700 kerkgangers plaats. In de bijgebouwen, die met de kerk verbonden zijn door een verbindingsgebouw, waren opgenomen een predikantskamer en een doopvertrek, een vergaderlokaal met ruim honderd zitplaatsen, een kerkenraadskamer, een catechisatielokaal, enz.

“Over enkele jaren terug, maar dan in een kleinere behuizing…”

De diensten worden in het vervolg in de Goede Herderkerk gehouden, ook aan de Van Boshuizenstraat in Amsterdam-Buitenveldert. Daar vindt het kerkelijk leven van de Pelgrimskerkgemeente in alle aspecten voortgang. Het is trouwens de bedoeling dat de Pelgrimskerkgemeente over enkele jaren, als het huidige kerkgebouw heeft plaatsgemaakt voor multifunctionele nieuwbouw, terugkeert naar de oude locatie om daar in een kleinere behuizing het kerkelijk leven verder vorm te geven.