Driestwegkerk Nunspeet bedekt met zonnepanelen

De Protestantse Gemeente Nunspeet (voorheen De Gereformeerde Kerk te Nunspeet heeft vrijdag 17 juni 2022 zevenenzeventig zonnepanelen in gebruik genomen, welke op het dak van de bijgebouwen van de de protestantse (voormalig gereformeerde) Driestwegkerk zijn geplaatst.

De zonnepanelen op de bijgebouwen van de Driestwegkerk (foto: Protestantse Gemeente Nunspeet).

Het verbruik van het kerkgebouw aan de Driestweg in Nunspeet kan worden opgewekt met ongeveer veertig panelen. Dus naast stroom voor eigen verbruik wordt bijna eenzelfde hoeveelheid duurzaam opgewekte energie aan het net geleverd. De zonnepanelen leveren in deze tijd van hoge energieprijzen een mooie financiële besparing op voor de kerkelijke gemeente.

Het project werd volledig gerealiseerd door giften van de gemeenteleden. Leden konden één of meerdere panelen schenken. Leden die bereid waren een paneel te schenken ten behoeve van de stroomvoorziening van het kerkgebouw, kregen de mogelijkheid om gedurende vijftien jaar met twee panelen te participeren in de opbrengsten. Het enthousiasme binnen de Protestantse Gemeente was zo groot dat binnen korte tijd na opening van de actie het aantal panelen werd bereikt waarmee ‘0 op de meter’ wordt gerealiseerd.

De Protestantse Gemeente Nunspeet wil met de installatie van de zonnepanelen een bijdrage leveren aan de opdracht een goed rentmeester te zijn voor onze aarde. Hierin past het opwekken van duurzame energie om daarmee medeverantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor het klimaat.