‘Nieuw Jeruzalem’ enige PKN-kerk Emmeloord

Voormalig herv./geref. kerk ‘De Ontmoeting’ verkocht.

Het door gereformeerden en hervormden destijds gezamenlijk gebouwde kerkgebouw De Ontmoeting aan de Europalaan in Emmeloord in de Noordoostpolder is verkocht; dat werd kort geleden door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Emmeloord besloten.

De protestantse, voormalig gereformeerde Nieuw Jeruzalemkerk is nu de  enige PKN kerk in Emmeloord.

Omdat de hervormde kerk De Hoeksteen in 2006 dichtging is in Emmeloord nu nog één kerkgebouw bij de Protestantse Gemeente in gebruik, namelijk de (voormalig gereformeerde) Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein.

Na in 1992 stevig te zijn gerenoveerd ontsnapte de Nieuw Jeruzalemkerk in 2006 – toen de Protestantse Gemeente te Emmeloord tot stand kwam – ternauwernood aan de verkoop. Men was namelijk van plan om de hervormde kerk De Hoeksteen en de gereformeerde Nieuw Jeruzalemkerk te verkopen en verder te gaan met De Ontmoeting, het door hervormden en gereformeerden samen gebouwde kerkgebouw.

Kerkcentrum ‘De Ontmoeting’ te Emmeloord.

Inderdaad werd op 11 juni 2006 de laatste dienst gehouden in De Hoeksteen (de Christelijke Gereformeerden kochten die kerk), maar de Nieuw Jeruzalemkerk bleef gespaard. Omdat men uiteindelijk toch besloten had de Nieuw Jeruzalem open te laten werd deze kerk in 2011 ingrijpend gerenoveerd, om haar geschikt te maken voor velerlei doeleinden. De kerk wordt tegenwoordig dan ook een MFC, een Multi Functioneel Centrum, genoemd.