Pelikaankerk Leeuwarden herdenkt 90-jarig bestaan

Jubileumfeest in september 2022.

Op 19 juli 1932 werd in Leeuwarden de gereformeerde Pelikaankerk in gebruik genomen. Een monumentaal gebouw dat ontworpen werd door de bekende architect Egbert Reitsma.

De gereformeerde ‘Pelikaankerk’ werd op 19 juli 1932 in gebruik genomen.

Ter gelegenheid daarvan worden in september 2022 feestelijkheden georganiseerd, waarop we t.z.t. terugkomen. Maar ook op zondag 17 juli 2022 werd in de kerkdienst uiteraard aandacht besteed aan het 90-jarig jubileum van de Pelikaankerk. De dienst, die om half tien begon, stond onder leiding van ds. Pieter Dijkstra uit het Friese  Grou.

Het was ‘een speciale dienst’, omdat het op dinsdag 19 juli 2022 precies negentig jaar geleden is dat in de Pelikaankerk de eerste kerkdienst gehouden werd. “De kerk zat tot de nok toe vol: achthonderd mensen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen”. Ds. Dijkstra waakte er overigens voor teveel over de geschiedenis van de gereformeerde Pelikaankerk te vertellen, omdat ‘ik me dan het gras voor de voeten wegmaai als we in september de jubileumdienst houden’. Toch werd op meerdere manieren aandacht besteed aan het jubileum van 19 juli.

Tekening van de jubilerende pelikaan (ontwerp: Laura Volkers).

Na de dienst werd de gemeenteleden een gebakje bij de koffie aangeboden en kon men op een kaart met het logo van de Pelikaankerk felicitaties en wensen voor de toekomst van de kerk schrijven. Deze worden als een slinger door de kerk gehangen. De predikant herinnerde aan de betekenis van de naam van de kerk: de pelikaan staat symbool voor Christus. De pelikaan voedt haar jongen met haar eigen bloed.

In het gebed vroeg de predikant om ontferming, “nu we het 90-jarig jubileum van de kerk vieren, vanwege de schrammen, de scheuren en de wonden die we opliepen en om wat we elkaar misschien aandeden en onthielden”.

Verkondiging.

Ds. J. Mulder (1876-1961) leidde de eerste dienst in de gereformeerde Pelikaankerk.

Aan het begin van de preek vertelde de predikant toch nog iets over die 19de juli 1932, toen de eerste dienst gehouden werd. “Om twee uur was de overdracht van het gebouw en van het orgel, en om acht uur ’s avonds werd de eerste godsdienstoefening gehouden. Een mooi woord eigenlijk, ‘godsdienstoefening’, in plaats van ‘kerkdienst’. Ds. J. Mulder [1876-1961] ging daarin voor. De tekst voor zijn preek was uit 1 Cor 3 vers 9 b. “Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij“. De heer Beintema was organist en het evangelisatiekoor verleende medewerking aan de dienst.”

Tijdens de dienst.

De predikant verwees nog wel even naar een uitvoerig artikel in het (van oorsprong gereformeerde) Friesch Dagblad, dat enkele dagen eerder het jubileum van de Pelikaankerk tot onderwerp had; hij bracht in herinnering dat de dominee vroeger vaak even keek naar de krant die op de tafel lag, en als het het Friesch Dagblad was, dan was het goed. Ds. Dijkstra nam de gelegenheid te baat om de gemeenteleden aan te moedigen ‘nu natuurlijk allemaal even een abonnement te nemen op het Friesch Dagblad?’

“Een kerkgebouw is onmisbaar voor het samen beleven van het grote geheim dat in de verkondiging van de Schriften en in de bediening van doop en avondmaal gestalte krijgt. Dat mogen we nu al negentig jaar in onze Pelikaankerk doen. En daar zijn we dankbaar voor. Dat is een reden om feest te vieren. Maar het gaat ook vandaag om de verkondiging van Gods Woord”. Waarna de predikant zijn preek hield over Ruth 2, over het aren lezen van Ruth op het land van Boaz.

Het liturgisch centrum van de Pelikaankerk.

________________

(Opmerking van de redactie van GereformeerdeKerken.info – Zoals we elders op deze website uitvoerig beschreven hing het lot van de Pelikaankerk in de jaren rond 2010 aan een zijden draad. De toenmalige kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leeuwarden had besloten – om het voorzichtig te zeggen: niet in zijn helderste ogenblikken – in één klap de vier nog resterende gereformeerde kerkgebouwen te sluiten (de Adelaarkerk, de Fenix, de Koepelkerk en de Pelikaankerk). Het gevolg was dus een kerkscheuring.

Veel gemeenteleden van twee van de met sluiting bedreigde kerken, de monumentale Koepelkerk en de even bijzondere Pelikaankerk, gingen met de sluiting van hun kerk namelijk niet akkoord en zorgden uiteindelijk voor de redding van de Pelikaankerk door, los van de Protestantse Gemeente Leeuwarden, verder te gaan als Protestantse Gemeente van bijzondere aard ‘Pelikaankerk’ Leeuwarden, die haar kerkdiensten nog steeds in deze nu jubilerende kerk houdt. En hopelijk nog vele jaren na nu).

© 2022. GereformeerdeKerken.info