Digitaal gedenkboek Noorderkerk Den Haag

In 2006 verscheen een prachtig gedenkboekje over de toen 100-jarige gereformeerde Noorderkerk in Den Haag.

Het gedenkboekje over de Noorderkerk te Den Haag

Het boekje, 1906 – Noorderkerk in Den Haag – 2006, 100 jaar Woord in de Stad, geschreven door de heer M. Rot, was een van de bronnen die we destijds gebruikten voor de beschrijving van de geschiedenis van de monumentale Noorderkerk.

De heer Rot heeft ons echter nu de digitale versie van het boekje toegezonden, die we hierbij graag voor de belangstellende lezers weergeven.

Noorderkerk-Jubileumboek-1906-2006.