‘Christus Triumfatorkerk’ Den Haag 60 jaar

Op 21 maart 2022 was het precies 60 jaar geleden dat de protestantse (voormalig gereformeerde) Christus Triumfatorkerk (CTK) in Den Haag-Bezuidenhout officieel werd geopend. In verband met de toen geldende corona-beperkingen werd besloten deze 60e verjaardag feestelijk te vieren in het ‘startweekend’ van 10 en 11 september 2022.

Het jubileum van de CTK kreeg ruimschoots aandacht…

De dienst.

Dat gebeurde tijdens de kerkdienst op zondag 11 september 2022. Voorganger in de dienst was de wijkpredikant, ds. Jaap van den Akker (die trouwens ook 25 jaar predikant was). Muzikale medewerking aan de dienst werd onder meer verleend door orgel, piano, cantorij, het vocaal ensemble en een gelegenheidskoor. Het eerste lied dat in de dienst gezongen werd was ‘All are welcome, all are welcome in this place’, waarna onder veel meer andere passende liederen zoals ‘Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat’ aangeheven werden, in een kerk ‘die twee keer zo vol zit als normaal’.

Behalve de muzikale intermezzo’s waren er ook gemeenteleden die herinneringen ophaalden aan een periode in het kerkelijk leven van de CTK, die zij hadden meegemaakt.

Natuurlijk werd ook met de kinderen van de kindernevendienst over het jubileum gesproken. Ze wisten natuurlijk wel dat er feest was omdat de kerk 60 jaar oud was. Wat ze mooi vonden aan de kerk? De stenen muren, was een van de antwoorden. De kerkmuur bestaat namelijk uit 144 pilaarachtige stenen muren waardoor het daglicht naar binnen schijnt. Ook de schilderijen en de paarse kleur in de kerkzaal scoorden hoge ogen. Tijdens de kindernevendienst beeldden ze vervolgens ‘de kerk van hun dromen’ uit, die ze na afloop enthousiast lieten zien. Ze hadden ook een ‘kerktrein’ gemaakt. Die diende ervoor om de kinderen uit de wijk naar de kerk te rijden.

De kinderen van de kindernevendienst vertellen enthousiast over hun ‘kerk van de toekomst’…

De overdenking.

De overdenking was naar aanleiding van Filippenzen 2 de verzen 5 tot 11. “Als je je zoals ik”, zo begon ds. Van den Akker, “vier jaar door Bezuidenhout beweegt, ontmoet je ook mensen van buiten de kerk, die met andere ogen naar de kerk kijken dan wij. Er worden concerten, buurtfeesten, sportactiviteiten, enz. gehouden, dus iedereen weet waar de kerk staat. ‘O, dat grote gebouw daar op die hoek’. Dat mooie gebouw, zeg ik dan. Het antwoord is vaak: ‘Vindt u het mooi?’ Kennelijk vinden veel buurtgenoten onze kerk niet zo mooi. Het is een robuust groot gebouw, dat niet direct aan een kerk doet denken. Het is een betonnen kolos. Dat hoorde bij die tijd en de bouwstijl. Ir. Drexhage koos het allemaal met zorg. Maar kennelijk is het nu een belemmering omdat het kerkgebouw er niet uitnodigend uitziet. Misschien heeft Drexhage het expres gedaan om de overgang sterker te maken naar de mooie, gemoedelijke binnenkant. Kijk bijvoorbeeld naar het plafond met de sterrenhemel”.

“Dat gaat allemaal over het gebouw. Maar hetzelfde probleem ondervind je ook wel bij de naam van de kerk: Christus Triumfator. Velen hebben geen idee hoe ze dat moeten uitspreken of schrijven. Het klinkt volgens sommigen erg triomfalistisch. ‘Het is zeker een gereformeerde kerk, daar weten ze het altijd zo goed’, hoor je wel eens”.

Tijdens de dienst (ds. J. van den Akker).

“Onder elkaar hebben we het altijd over de ‘CTK’. Je ziet de schoonheid van de naam pas als je de kerk binnenkomt. Als je de naamgeving arrogant noemt heb je de betekenis echter niet begrepen. We moeten onszelf de kritische vraag stellen: ‘Hoe triomfeert Christus in de wereld en in ons leven?’ Niet als een grote afstandelijke grootheid die geen tegenspraak duldt, maar Christus triomfeert zoals in Filippenzen 2: als Jezus van Nazareth. Hij deed als Koning der Hemelen daar afstand van en werd dienstbaar aan de mensen, gehoorzaam tot in de dood. Hij kwam niet hoog verheven op een paard, maar ging op een ezel naar Jeruzalem. Christus Triumfator betekent: de minste durven zijn; niet altijd gehoord willen worden; doen wat je moet doen als medemens; doen wat je hart je ingeeft”.

De Christus Triumfatorkerk.

“Zestig jaar later is de naam ‘Christus Triumfatorkerk’ misschien wel een verwarrende naam in een tijd waarin het alleen maar gaat om de beste baan, het mooiste huis, carrière maken. gezien en gehoord worden, winnen. Probeer dan maar eens duidelijk te maken dat wij geloven in een God die mens is geworden en Zich naar de slachtbank liet leiden. Een God die in Zijn Zoon stierf de dood van een misdadiger. Daar zit nu juist de overwinning in: met de mensen kopje onder gaan en daaruit opstaan. Dáárom heet deze kerk zo, omdat wij daarin een opdracht mee krijgen. We mogen het voorleven, wat het je doet om in die God te geloven. Hij was Overwinnaar door te sterven aan het Kruis…”

Na de dienst.

Na het beëindigen van de dienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie én een taart in de vorm van de CTK.