Kerk Rheden: van kantoor naar woning

Zaterdag 10 september kon men tijdens de Open Monumentendag de voormalige (in 1991 buiten gebruik gestelde) gereformeerde kerk aan de Arnhemsestraatweg in Rheden bezichtigen, nu deze tot woning is omgebouwd.

Een deel van het interieur van de Rhedense kerk (foto: Open Monumentendag).

In 1928 werd de kerk gebouwd onder architectuur van ir. H.J. Tiemens; het jaar daarop werd het bedehuis in gebruik genomen. Het verving een eerder in 1918 gebouwd kerkje aan de Havelandseweg op de hoek met de Veerweg, omdat dit door de groei van de gemeente te klein geworden was.

Enkele van de glas-in-loodramen (foto: Open Monumentendag).

Tot 1991 werd de kerk gebruikt door de Gereformeerde Kerk te Rheden-De Steeg. Toen de samenwerking met de hervormde gemeente vaste vormen aannam werd besloten de gereformeerde kerk aan de Arnhemsestraatweg af te stoten en de diensten in het vervolg in de Dorpskerk van Rheden te houden.

De voormalige gereformeerde kerk te Rheden is nu een woning (foto: Andre van Dijk).

Vanaf 1991 tot 2005 deed de kerk vervolgens dienst als bridge- en schaakcentrum, terwijl het in 2006 werd gerenoveerd en inwendig werd omgebouwd tot kantoor. Daarbij bleven de vroegere glas-in-loodramen behouden. Nu is dit kantoor omgebouwd tot woning, die op 10 september jl. dus kon worden bekeken.