Witte Kerk Lochem weer in gebruik genomen

Na een ingrijpende verbouwing is de protestantse (voormalig gereformeerde) Witte Kerk te Lochem tijdens de viering op zondag 11 september 2022 weer in gebruik genomen.

Een overzicht van de kerkzaal.

In de dienst ging interim-predikant ds. Marcel Zijlstra voor (die aan het eind van de dienst overigens afscheid nam). Namens het College van Kerkrentmeesters en namens de bouwcommissie werd er op gewezen dat, hoewel de kerk nog niet helemaal ‘aangekleed’ is, men het kerkgebouw toch alvast in gebruik neemt.

De ingebruikneming.

Enkele gemeenteleden droegen een aantal liturgische voorwerpen de kerk binnen: de brandende paaskaars, de tafelkaarsen, de Bijbel, het doopvont (door een begeleidster van de kindernevendienst) en het doopwater (door kinderen van de kindernevendienst). Het doopvont werd vervolgens gevuld door kerkrentmeester mevr. Anneke van der Veen. Tenslotte werd het avondmaalsstel binnengebracht en op de liturgische tafel geplaatst. Kerkrentmeester mevr. Van der Veen verklaarde vervolgens dat daarmee het kerkgebouw officieel opnieuw in gebruik genomen was.

De bijbel wordt op de preekstoel gelegd; de kaarsen staan al op en bij de liturgische tafel.

Dank werd uitgesproken aan de bouwcommissie, aan de vele vrijwilligers en aan hen die in de vorm van grote en kleine giften voor een bedrag van fl. 18.000 zorgden, waarmee de inrichting zal worden opgeknapt. De dank werd door het applaus van de gemeenteleden onderstreept. Daarna begon de zondagse eredienst.

Na de dienst.

Na afloop van de dienst kon men na of tijdens de koffie het kerkgebouw tot en met de nieuwe jeugdruimte op de zolder gaan bekijken. Ook was een fotopresentatie gemaakt van de opgeknapte kerkruimten.

Beeldverslag van de dienst