’t Kruispunt Geldrop vijftig jaar

Op zondag 18 september 2022 werd het vijftigjarig bestaan gevierd van het protestantse (als gereformeerde kerk gebouwde) kerkelijk centrum ’t Kruispunt op de hoek van de Laan der Vier Heemskinderen en de Slachthuisstraat te Geldrop.

Het kerkelijk ontmoetingscentrum ’t Kruispunt te Geldrop.  ’t Kruispunt werd in 1971 gebouwd als gereformeerde kerk en ontmoetingscentrum. De hervormden en gereformeerden, die al nauw samenwerkten, kerkten beurtelings in de hervormde Goede Herderkerk en het gereformeerde kerkgebouw ’t Kruispunt. Vanwege teruglopend kerkbezoek bleek het nodig één kerkgebouw af te stoten. In 1994 werd de Goede Herderkerk buiten gebruik gesteld en werd het kerkgebouw ’t Kruispunt de enige kerk voor de protestantse gemeente Geldrop-Mierlo.

De eerste steen werd op 21 augustus 1971 gelegd en op 18 december van hetzelfde jaar kon de kerk in gebruik genomen worden met het houden van de eerste kerkdienst.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het vijftigjarig bestaan in 2021 gevierd zou worden, maar corona gooide ook hier roet in het eten en daarom besloot men de viering uit te stellen tot 18 september 2022, de startzondag van het nieuwe kerkelijk jaar.

Het werd een feestelijke reünie-bijeenkomst. Om 10.00 uur begon de kerkdienst, die onder leiding stond van ds. Jan-Hendrik Kip. Medewerking aan de dienst werd onder meer verleend door het koor Rejoice. Na de dienst werd onder het genot van een hapje en een drankje onder meer een fotopresentatie bekeken, terwijl er voor de kinderen een speciaal programma was opgesteld.

De ‘eerste steen’ van ’t Kruispunt werd gelegd op 21 augustus 1971.

Gedenkboekje.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan schreef gemeentelid Jaap van der Veer voor het kerkblad een serie verhalen over de ontstaansgeschiedenis van het kerkgebouw. Deze werden in een boekje samengebracht, dat na de dienst aan de kerkgangers werd uitgereikt (we komen er binnenkort op terug). Van der Veer liet in het boekje duidelijk uitkomen dat het kerkgebouw een multifunctionele ontmoetingsplaats moest zijn. Het kerkgebouw werd ’t Kruispunt genoemd, omdat het een plaats wilde zijn voor mensen en meningen, ook van de burgerlijke gemeente, die elkaar treffen bij ‘Het Kruis’, zoals de eerste predikant – ds. B.J. Aalbers (1929-2020) het onder woorden bracht.