“Behoud glas-in-beton-raam kerk Hellendoorn”

In het Overijsselse Hellendoorn pleit de Stichting Oald Heldern de Noaberschop voor het behoud van het glas-in-betonraam in de voormalige gereformeerde kerk aan de Hofmanstraat. Het raam heeft een afmeting van anderhalf bij tweeëneenhalve m².

De voormalige gereformeerde kerk aan de Hofmanstraat te Hellendoorn (foto: Reliwiki).

De vroegere kerk is al jarenlang in het bezit van een plaatselijke ondernemer, die het voormalige bedehuis momenteel gebruikt voor de opslag van onderdelen van oldtimers. Er zijn echter plannen voor woningbouw en daarvoor zou de kerk gesloopt moeten worden.

De stichting Oald Heldern de Noaberschop wil echter in elk geval het glas-in-betonraam van de sloop redden. Het kunstwerk werd in 1963 vervaardigd door kunstenaar Berend Hendriks en kreeg als titel mee Gaandeweg het Licht.

Het ‘glas-in-betonraam’ in de voormalige gereformeerde kerk te Hellendoorn (foto: ‘Opgenomen in de tijd, Fragmenten uit de geschiedenis van de Geref. Kerk te Hellendoorn’).

Behalve de Protestantse Gemeente Hellendoorn steunen ook het CDA (als initiatiefnemer in de raad) en de wethouder het plan, en bovendien was er ook veel instemming in de gemeenteraad. De ondernemer is echter eigenaar van het gebouw. Maar deze heeft al toegezegd het kunstwerk voorzichtig te zullen laten verwijderen.