‘Van gewijd huis naar passend thuis’

Opening woonzorglocatie in voormalige kerk Onnastraat Steenwijk.

Op vrijdagmiddag 7 oktober 2022 werd in Steenwijk de verbouwde en uitgebreide voormalige gereformeerde kerk in de Onnastraat officieel in gebruik genomen als woonzorglocatie.

De verbouwing is nu voorbij. Helemaal achteraan is de uitbreiding een beetje zichtbaar.

In de vroegere kerk werden negenendertig woonstudio’s gerealiseerd bestemd voor oudere cliënten van de zorgaanbieder Frion. De bewoners, allen met een verstandelijke beperking, bewonen het complex overigens al sinds het voorjaar, maar jl. vrijdag werd de officiële opening feestelijk gevierd met als thema: ‘Van gewijd huis naar passend thuis’. Dat gebeurde door de onthulling van een bordje met deze tekst.

De monumentale buitenkant van de kerk bleef bij de verbouwing tot woonzorglocatie behouden; het gebouw heeft niet voor niets een officiële monumentale status. Daar is volgens de wethouder, die met een van de bewoners de opening voor haar rekening nam, goed rekening mee gehouden: “Geweldig dat dit erfgoed zó behouden is gebleven”.