Wijkgemeente Kruiskerk te Huizen toch verder?

De protestantse wijkgemeente in Huizen, die bijeenkomt in de (voormalig gereformeerde) Kruiskerk aan de Jacob van Wassenaerstraat, onderzoekt hoe men als confessioneel-evangelische gemeente kan blijven bestaan met behoud van het eigen kerkgebouw.

De Kruiskerk te Huizen.

Aldus deelt het Reformatorisch Dagblad mee. Toen de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Huizen in juli 2022 besloot zowel de voormalig gereformeerde Kruiskerk als de voormalig hervormde Goede Herderkerk wegens het teruglopende ledental te sluiten, en verder te gaan in de voormalig gereformeerde Oosterlichtkerk, stemden de vertegenwoordigers van de Kruiskerk tegen. De wijkraad van de Kruiskerk wil namelijk dat de identiteit van de ongeveer vierhonderd leden tellende wijkgemeente rondom de Kruiskerk behouden blijft, net als de Kruiskerk zelf.

Als het uitdraait op het samengaan in één kerkgebouw met één kerkdienst zal de identiteit van de wijkgemeente rondom de Kruiskerk verloren gaan, doordat ze tussen de andere, veel grotere wijkgemeenten met in totaal 1.800 leden, niet meer tot haar recht komt, zo is de overtuiging. Een door de wijkgemeente van de Kruiskerk ingestelde werkgroep adviseert dan ook dat de Kruiskerk een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente van Huizen blijft, maar met haar eigen kerkgebouw en niet ‘vervlochten’ met de andere wijkgemeenten.

Een luchtfoto van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Akker’, tegenwoordig Oosterlichtkerk.

Mocht dat niet kunnen dan overweegt de wijkraad de mogelijkheid te bekijken om zich aan te sluiten bij de hervormde Zenderkerk aan de Borneolaan, die qua identiteit goed bij haar zou passen, ‘al moeten er dan nog wel enkele stappen gezet worden’.

Overigens heeft zich al een investeerder gemeld die de Kruiskerk wel wil kopen “om de kerk een (meer) maatschappelijke functie te geven, met behoud van de kerkzaal als vierplek”.