Bezwaar sluiting ‘Fontein’ Dokkum ‘ongegrond’

Hoger beroep is mogelijk.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum informeerde de kerkelijke gemeente enige tijd geleden dat tegen het besluit van de kerkenraad van 12 september 2022, om de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Fontein’ te sluiten, door een aantal gemeenteleden bezwaar is gemaakt.

‘De Fontein’ te Dokkum vanuit de lucht.

Inmiddels deed het Classicaal  College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen uitspraak in de zaak.

Het Classicaal College verklaarde de bezwaren van de gemeenteleden ‘ongegrond’. De bezwaarden kunnen tegen dit oordeel binnen dertig dagen na de uitspraak beroep instellen bij het (landelijk) Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen te Utrecht. Aldus deelde de kerkenraad op dinsdag 13 december 2002 mee.

Daarover berichten we binnenkort nader.