‘De Fontein’ Dokkum vanaf 1 januari 2023 dicht

“… Er mogen echter nog geen onomkeerbare besluiten genomen worden in afwachting van het oordeel van het Classicaal College …”

Zoals bekend heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Dokkum in zijn vergadering van 12 september 2022 besloten de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein per 1 januari 2023 te onttrekken aan de eredienst. Hij wil in de tweede helft van 2023 het verkooptraject van De Fontein opstarten.

De Fontein te Dokkum (foto: Reliwiki, Alie Stok-Britting).

Aldus deelt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dokkum op vrijdag 2 december 2022 mee.

Zoals we al eerder meldden tekende een tiental gemeenteleden bezwaar aan tegen het kerkenraadsbesluit om De Fontein te sluiten en verder te gaan met twee kerkgebouwen (die op een paar minuten afstand van elkaar liggen). Op 28 november 2022 werd het bezwaar in een hoorzitting bij het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen behandeld. Het College probeert nog deze maand (december 2022) een oordeel over het ingediende bezwaar te formuleren.

Volgens de kerkenraad kan “hangende de procedure de uitvoering van het genomen besluit grotendeels doorgaan. Wel mogen er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Daarom is het verkooptraject nog niet opgestart”.

De kaart van Dokkum met de locaties van de drie kerken.

Concreet betekent het kerkenraadsbesluit dat vanaf 1 januari 2023 in De Fontein geen kerkdiensten meer gehouden zullen worden. De officiële afscheidsdienst in De Fontein zal later worden gehouden, omdat daarvoor eerst duidelijkheid moet zijn over de uitkomsten van de bezwarenprocedure(s). Eventueel kunnen de bezwaarden immers nog in beroep gaan bij het Generaal College voor Bezwaren en Geschillen.

De Fontein wordt vanaf 1 januari 2023 ook niet meer gebruikt voor kerkelijke activiteiten. Tot eind juli 2023 kunnen nog wel ruimten in De Fontein worden gehuurd. Voor eventuele rouw- en trouwdiensten kan De Fontein in ieder geval nog worden gehuurd tot de zondag van het officiële afscheid.

Verdriet.

“De kerkenraad is zich goed bewust van het verdriet dat het besluit in de gemeente heeft veroorzaakt. Toch is het gewenst nu stappen te zetten. De lange periode van onduidelijkheid heeft geresulteerd in veel onzekerheid in de gemeente. Aan die onzekerheid komt een einde. Vanaf volgend jaar willen we graag gaan bouwen aan die ene gemeente. We hopen dat die gemeente u lief is en dat u mee wilt bouwen. Dat die gemeente een plek is waar verdriet gedeeld, maar ook de vreugde van het samen kunnen zijn, gevierd mag worden”, aldus besluit de kerkenraad zijn mededeling.