Afscheid van ‘Westerkerk’ te Bergentheim

Te zijner tijd wordt een gedenkboek uitgegeven.

Op zaterdag 21 januari en zondag 22 januari 2023 is het afscheid van de (voormalig gereformeerde) Westerkerk aan de Dr. H.J. Poststraat in het Overijsselse Bergentheim, die in 1951 als gereformeerde kerk in gebruik genomen werd.

De Westerkerk te Bergentheim.


Op zaterdag 21 januari is er een Open Huis van 11.00 uur tot 15.00 uur. Die dag is er gelegenheid om voor de laatste keer door de kerkzaal en de bijgebouwen te lopen onder het genot van een kopje koffie/thee. “Er zal muziek klinken, er wordt een presentatie getoond met allerlei filmpjes en foto’s uit een rijk verleden en er is gelegenheid om samen herinneringen op te halen. Voor de basisschoolkinderen is er een kleur- en tekenwedstrijd georganiseerd en deze zullen in het afscheidsweekend in ’t Kruispunt te bewonderen zijn”.

Herinneringsboek.

Ook wordt een herinneringsboek gemaakt dat kan worden besteld. Namens de kerkenraad werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld, dat het herinneringsboek van de Gereformeerde Kerk te Bergentheim over de jaren 1951-2023 in concept nagenoeg is afgerond. Het boek begint met de plannen voor de bouw van de kerk en het is de bedoeling dat het boek wordt afgesloten met informatie en foto’s rond het afscheid dat gepland staat in het weekend van 21 en 22 januari 2023. Daarna wordt het boek gedrukt, waardoor de verschijningsdatum op dit moment nog niet bekend is. Aangezien het boek nog niet geheel is afgerond, is de prijs ook nog niet duidelijk. Daarop komen we later nader terug.

De vieringen.

Op zondag 22 januari 2023  zijn er twee vieringen: om 10.00 uur is er een viering met als thema ‘Aan tafel’ en zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Vervolgens is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. Rond 12.30 uur wordt de mogelijkheid geboden om in ’t Kruispunt.

Om 14.00 uur begint de tweede viering welke in het teken staat van het afscheid van de Westerkerk. Daarna zal voor de laatste keer de kerkdeur gesloten worden.

We komen hier uiteraard later op terug.