“Alles heeft zijn tijd”, ook voor kerk in Zwartemeer

Laatste dienst in protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Zwartemeer.

Na ruim honderd jaar is een eind gekomen aan de kerkdiensten in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk in het Drentse Zwartemeer.

De voormalig gereformeerde kerk te Zwartemeer (de kerk is een gemeentelijk monument).

In een kerkdienst, waarin voorging ds. Wiekeraad uit het Duitse Uelsen, en die gehouden werd op zondag 15 januari 2023, ’s middags om 2 uur, werd stilgestaan bij het Zwartemeerse kerkelijk leven in de voorbije jaren, waarin zovele gemeenteleden de kerkdiensten bezochten, waar velen gedoopt werden, daar belijdenis deden, er trouwden en vanuit de kerk aan het Verlengde Van Echtenskanaal Noord Zijde begraven werden. De dienst werd bezocht door ongeveer 130 kerkgangers.

Een deel van de kerkzaal tijdens de afscheidsdienst (foto: met dank aan de heer J.B. Batterink).

Het orgel werd bespeeld door de drie organisten, en namens de kerkenraad heette scriba Jan Batterink de aanwezigen welkom, nadat als intochtslied gezongen was: ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zingt verheugd’.

Het wandkruis wordt van de muur gehaald (foto: met dank aan de heer J.B. Batterink).

Dat men zich bij de samenstelling van de liturgie realiseerde dat er niet alleen sprake was van ‘blij zijn’ en ‘verheugd zingen’ (er was veel emotie merkbaar in de dienst), blijkt ook uit de keuze van de overige liederen: het intochtslied spreekt immers van ‘de weg die soms door verzoeking leidt’ en van mensen die ‘zwak, belast en beladen’ zijn, die worden ‘terneer gedrukt door zorg’. Maar toch ook lied 304: ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’.

De paaskaars wordt uitgedragen (foto: met dank aan de heer J.B. Batterink).

Na de verkondiging, die handelde over Prediker 3 vers 1 tot 15 (“Alles heeft zijn tijd“, ook het verblijf in de zo vertrouwde kerk in Zwartemeer), werd gezongen van het vertrouwen op God: “Op bergen en in dalen, ja overal is God; waar ik ook heen zou dwalen, ja overal is God”. Nadat drie ambtsdragers afscheid genomen hadden, werd lied 46 gezongen: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik.

Na een slotwoord door Albertje Reuver werd lied 416 aangeheven: “Ga met God en Hij zal met je zijn”, dat immers heen wijst naar de toekomst; dat, wat er ook gebeurt, “bij gevaar of in bange tijden, of in tijden van gemis, Hij over jou Zijn vleugels spreiden zal”.

Overzicht van de kerkzaal (foto: met dank aan de heer J.B. Batterink).

De liturgische voorwerpen uitgedragen…

Bé Hilbrands begeleidde tenslotte het uitdragen van de liturgische voorwerpen: het wandkruis, de kanselbijbel, het doopvont, het avondmaalstel, de antependia en de collectezakjes. Ze krijgen een plaats (en worden ook gebruikt) in de kerk waar de gemeenteleden elkaar vanaf volgende week opnieuw kunnen ontmoeten in de kerkdiensten, nu samen met de gemeente te Klazienaveen. Daar zullen de kerkdiensten in het vervolg in de protestantse, voormalig gereformeerde Eben Haëzerkerk gehouden worden. Overigens wordt ook een van de twee kerkorgels uit Zwartemeer naar die kerk overgebracht.

Op de kansel ds. Wiekeraad, terwijl de heer J.B. Batterink een dankwoord tot de organisten spreekt (foto: met dank aan de heer J.B. Batterink).

Na afloop van de dienst kwam men bijeen voor ‘een soort van reünie’ in het Dorpshuis te Zwartemeer, onder het genot van een hapje en een drankje. Daar werden herinneringen opgehaald en werd onder meer ook het woord gevoerd door zonen van twee vroegere voorgangers.

© 2023. GereformeerdeKerken.info