Onderzoek naar keuze kerkgebouwen Hallum

De kerkenraad van de protestantse gemeente Mariëngaard in het Friese Hallum is momenteel bezig met een onderzoek naar de vraag welk van de twee kerkgebouwen afgestoten zou moeten worden.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Hoeksteen in Hallum.

De kerkenraad deelde redactie van GereformeerdeKerken.info mee dat men nog altijd bezig is met het onderzoek naar de gebouwenkwestie, waarbij alle mogelijkheden aan bod komen. Er ligt een advies van de kerkelijke gebouwencommissie, waarin wordt voorgesteld om (de voormalig gereformeerde kerk) De Hoeksteen af te stoten en de Sint Maarten te behouden.

Momenteel wordt echter ook het scenario onderzocht van het verkopen of verhuren van de Sint Maarten en het behouden van De Hoeksteen. Om te onderzoeken of er verhuur- of verkoopmogelijkheden zijn van de Sint Maarten, staat deze kerk op het ogenblik op de website van Reliplan. “Als alle scenario’s goed zijn onderzocht gaan we pas een keuze maken. Er is dus nog niets beslist”, aldus deelde de kerkenraad aan de redactie mee.