Zionskerk Oostkapelle wordt gesloten

Kerk wordt afgebroken.

De in 1984 in gebruik genomen protestantse, voormalig gereformeerde Zionskerk aan de Duinweg 36a – eigendom van de Protestantse Gemeente Oostkapelle – zal worden gesloten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Zionskerk te Oostkapelle (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Besloten is dat de kerk moet worden afgestoten en deze zal nog in 2023 worden afgebroken, om plaats te maken voor eengezinswoningen en misschien ook voor een huisartsenpraktijk.

De laatste kerkdienst zal plaatsvinden met Pinksteren (zondag 28 mei 2023). Volgens Adri Jobse, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, ‘roept de sluiting van de kerk veel emoties op bij gemeenteleden, want sommigen hebben nog geholpen bij de bouw van het bedehuis’.

Gedenkboekje.

Intussen werd ons namens de kerkenraad meegedeeld dat een redactiecommissie momenteel bezig is met het samenstellen van een gedenkboekje betreffende de Zionskerk. Daarvan zullen we t.z.t. uiteraard verslag doen, net als van  de laatste dienst in de Zionskerk.