Fusie Gereformeerd en Hervormd Damwoude

Per 1 januari 2025 – zo is het plan – zullen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Friese Damwâld (Damwoude) fuseren.

De gereformeerde kerk ‘De Ontmoeting’ te Damwoude (foto: Reliwiki).

Dat is de reden dat de gezamenlijke kerkenraden een aantal leden hebben gevraagd de formele voorbereidingen te treffen om alle stappen in beeld te brengen voor de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Damwâld; deze zgn. ‘fusiegroep’ zal op 30 januari 2023 worden geïnstalleerd.

De bedoeling van deze fusiegroep is om zo snel mogelijk alle aandachtsgebieden goed in beeld te hebben, zodat een begin gemaakt kan worden met de daadwerkelijke fusie. Het is uiteraard de bedoeling de gemeenteleden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de voortgang, omdat zij zich daarover t.z.t. zullen moeten uitspreken.

Een van de in beeld te brengen aandachtsgebieden is uiteraard het kerkgebouwenbestand van de toekomstige Protestantse Gemeente. De Gereformeerde Kerk te Damwâld beschikt momenteel over de kerk De Ontmoeting aan de Foarwei 48, terwijl de hervormde gemeente twee kerkgebouwen heeft: De Ikker aan de Hearewei 1 en de Bonifatiuskerk aan de Foarwei 2.