‘Ichthuskerk’ PKN-kerk te Wolvega

De protestantse gemeente in het Friese Wolvega wil de (voormalig hervormde) Kerk op de Hoogte afstoten. De PKN te Wolvega wil alle kerkelijke activiteiten concentreren in de (voormalig gereformeerde) Ichtuskerk aan de Kerkstraat 49 met het bijbehorende zalencentrum De Rank en het jeugdgebouw Area 51.

De Ichthuskerk te Wolvega. Rechts een klein stukje van De Rank (foto: Kerkfotografie.nl).

Het betekent dat de oude kerk in het centrum van Wolvega een nieuwe bestemming moet krijgen; daarover zal een commissie dit jaar met een advies komen. Daarbij gaat het niet alleen om het voormalig hervormde kerkgebouw, maar ook om de bijbehorende pastorie, het zalencentrum De Ark, de beheerderswoning en het kleine bos naast de kerk.

De kerkenraad van de op 1 januari 2011 ontstane Protestantse Gemeente wil een waardige functie voor het voormalige kerkgebouw. Ook de gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk dat de kerk, als beeldbepalend gebouw in Wolvega, een goede bestemming krijgt en wil het ook graag behouden. De gemeente wil de kerk en het achterliggende bos graag betrekken bij de ingrijpende plannen voor het centrum van het dorp.

De Ichthuskerk.

De eerste steen van de Ichthuskerk (foto: Reliwiki).

De huidige voormalig gereformeerde Ichthuskerk te Wolvega werd gebouwd in 1923. De oude kerk werd gesloopt, maar daarvan zijn helaas geen foto’s voorhanden. De eerste steen van de oude kerk werd gelegd op 22 april 1874. Deze steen is nu ingemetseld in de Ichthuskerk.

In december 1999 werd het torentje van de kerk uitgerust met het Ichthusteken in neonverlichting met daarin het jaartal 2000.