Gedenkboek bij jubileum van kerk Honselersdijk

Een reünie en een tentoonstelling stonden zaterdag 15 april 2023 op het jubileumprogramma van de Protestantse Gemeente te Honselersdijk in het Westland. Maar er verscheen die dag bovendien een keurig verzorgd gedenkboek over ‘100 jaar Protestantse Gemeente Honselersdijk’.

Het gedenkboek dat op zaterdagmiddag 15 april 2023 werd gepresenteerd.

Omdat het stichtingsjaren van de twee kerken die sinds 2011 de Protestantse Gemeente vormen (de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente) verschillen, ging men bij de ‘100 jaar’ uit van de instituering van De Gereformeerde Kerk te Honselersdijk op 10 januari 1923. Wat de tentoonstelling betreft: burgemeester Bouke Arends opende de expositie, bestaande uit foto’s en voorwerpen, waarbij de geschiedenis van de beide gemeenten centraal staat.

Het jubileumfeest houdt daarmee echter nog niet op, want op zaterdag 22 april 2023 worden een pubquiz en een barbecue gehouden, en komt er een optreden van een ad-hoc koor van gemeenteleden. Bovendien wordt op zondag 23 april een jubileumkerkdienst in de Regenboogkerk gehouden (de vroegere gereformeerde Rehobothkerk).

De oude Rehobothkerk, kort na de ingebruikneming in 1923.

Het gedenkboek.

Op zaterdag 15 april 2023 werd, behalve de opening van de tentoonstelling, om 2 uur ’s middags dus ook een gedenkboek gepubliceerd met als titel ‘100 jaar Protestantse Gemeente Honselersdijk’. Het werd aangeboden aan de burgemeester. Het boek telt 40 pagina’s, bevat veel zwart-wit en kleurenfoto’s en een keur aan interessante verhalen.

De overhandiging van het gedenkboekje aan de burgemeester.

Uiteraard komt de geschiedenis ruimschoots aan de orde: die van de gereformeerde Rehobothkerk (geïnstitueerd in 1923); die van de hervormde gemeente (geïnstitueerd in 1944, na sinds 1922 een evangelisatiestation te zijn geweest) met de (inmiddels buiten gebruik gestelde) Voorhofkerk; de historie van het ontstaan van de Protestantse Gemeente in 2011, en de naamsverandering van de Rehobothkerk, die na de verbouwing van 2015 werd omgedoopt tot Regenboogkerk. Ook die verbouwing komt aan de orde. Verder is er een hoofdstuk met ‘herinneringen aan de kerk aan de Endeldijk’ (Rehoboth c.q. De Regenboog). Natuurlijk is ook een lijst met voorgangers van beide kerken opgenomen. Interessant is te weten dat de Regenboogkerk een gemeentelijk monument is, vooral ‘omdat een ‘kruiskerk’ in het Westland niet veel voorkomt’.

Interessant is ook het hoofdstuk over de verschillende orgels in de kerken van Honselersdijk, waarbij het forse orgel in de tegenwoordige Regenboogkerk opvalt. Hoe het Samen-op-Wegproces in Honselersdijk verliep (aanvankelijk in de jaren zestig mondjesmaat, maar langzamerhand meer en meer, tot op 1 januari 2011 de Protestantse Gemeente ontstond) wordt ons in het laatste hoofdstuk uit de doeken gedaan. Hoe het jeugdwerk (eerst apart, later gezamenlijk) vorm kreeg wordt eveneens uitvoerig verteld, ook in het kader van ‘kerk en school’ en in de vorm van jeugddiensten. Ook leest men uitvoerig over bijvoorbeeld het wel en wee van het kerkelijk bezoekwerk.

Het interieur van de kerk in 2017 (foto: ‘Monumentaal Westland’).

Het boek bevat meerdere interviews van gemeenteleden en predikanten. Daarbij valt op dat ook in die verhalen de geschiedenis een behoorlijk onderdeel vormt. Zo komt de brand in het zalencentrum Rehoboth in de jaren ’70 aan de orde, en de wijze waarop tot herbouw overgegaan werd.

Het boek ziet er goed uit en bevat veel interessante informatie over de kerk van Honselersdijk.

  • Peter Wesstein en Hans van Waveren (eindredactie), 100 jaar Protestantse Gemeente Honselersdijk. Honselersdijk, 15 april 2023. Een uitgave van de kerkenraad, 40 pagina’s, ruim geïllustreerd met kleuren- en zwart-witfoto’s.

Het boek kan nabesteld worden. De kosten zijn € 22,50 inclusief verzendkosten, mits men voldoende aanmeldingen heeft voor het drukken van een wat grotere oplage. Informatie bij: hansvanwaveren@outlook.com

Verslag van de bijeenkomst op zaterdag 15 april 2023 >