Renovatie glas-in-lood ‘De Wijngaard’ te Zutphen

De glas-in-loodramen van de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Wijngaard aan de Wilhelminalaan te Zutphen worden de komende tijd grondig onder handen genomen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Wijngaard’.

De ramen dateren uit 1959 en vormen momenteel nog een ’warmtelek’. Ook in verband met de hoge energieprijzen werd het hoog tijd daarin verandering te brengen. Om een glas-in-loodraam van bijna vijfenzestig jaar oud te restaureren en voor de toekomst te behouden moet een grondige restauratie ondernomen worden. Omdat de Protestantse Gemeente Zutphen een ‘groene kerk’ probeert te zijn werden daarom acties gestart  om geld voor restauratie en isolatie bijeen te brengen. Momenteel is al meer dan tienduizend euro opgehaald. Enkele dagen geleden werd bijvoorbeeld nog een quizavond gehouden (in november 2022 werd ook een actiedag georganiseerd met talloze activiteiten).

De meest effectieve manier van het isoleren van glas-in-lood is de ruit tussen dubbelglas te zetten. Daarbij wordt de bestaande ruit in zijn geheel luchtdicht tussen twee glasplaten gezet. Daarvoor is het nodig deze in zijn geheel te renoveren en dat is maatwerk. Daarmee gaat men nu aan de slag.

De geschiedenis van de ramen.

Een van de glas-in-loodramen, die gerenoveerd worden (foto: ‘Contact Zutphen-Warnsveld’, door PR).

De Wijngaard te Zutphen werd op 28 februari 1959 in gebruik genomen. Het kerkgebouw werd destijds ontworpen door architecte H. Geels uit Arnhem. De kerkzaal moest ‘vreugdevol en licht zijn en een ontspannen ruimte bieden’. De architect bracht het als volgt onder woorden: ‘Er moet iets van de hemel opengaan’. De ramen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze werden ontworpen door C. Baljet en hebben naar de oudchristelijke zinnebeelden van opstijgende vogels als lof voor de Heer (aan de rechterkant) en neerdalende vogels als de genade van de Heer (aan de linkerkant).