Afscheid van ‘Zionskerk’ te Oostkapelle

Herinneringsglossy gepubliceerd.

Op zaterdag 27 mei 2023 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) Zionskerk aan de Duinweg in het Zeeuwse Oostkapelle een afscheidsmiddag en -avond gehouden ter gelegenheid van de sluiting van de kerk, die op 1 september daaraanvolgend aan de koper zal worden overgedragen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Zionskerk te Oostkapelle (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Het middagprogramma begon met een orgelconcert door organist Rinus Jobse. De kerkdeuren bleven tijdens het concert gesloten om geluidsoverlast tijdens het binnenkomen tegen te gaan. Om drie uur werd een bijzondere expositie gehouden van trouw- en doopjurken, waarna de gemeenteleden konden deelnemen aan de maaltijd.

’s Avonds werd het programma voortgezet met ‘verhalenvertellers Jan en Jopie Minnaard’ en om zeven uur werd het magazine Zionskerk 1984-2023 – een herinneringsboekje over de kerk – aangeboden aan de voorzitter van de kerkenraad. Het boekje werd samengesteld door een redactieteam bestaande uit Klaas Kuiken, Hans Corbijn, Jan Zwemer en Ron Waverijn. Op het boekje komen we binnenkort nader terug.

De voorzitter van de kerkenraad heeft de glossy enthousiast in ontvangst genomen.

Om half acht werd een quiz gedaan onder leiding van Jan Zwemer en Hans Corbijn. Aan het eind van de bijeenkomst werd een samenzang gehouden onder leiding van de predikant, ds. Flip Beukenhorst, en Cocy Klaver op het orgel. Daarna werd de avond afgesloten met een informeel samenzijn ‘onder het genot van een hapje en een drankje’.

En verder…

De periode tussen 28 mei en 1 september 2023 staat in het teken van de ontruiming van het kerkgebouw. De ontruiming wordt voorbereid door opruimacties in de opslag op de zolder van de Zionskerk en de Dorpskerk. Op zaterdag 10 juni wordt een verkoop georganiseerd van zaken die in de nieuwe situatie niet meer nodig of overcompleet zijn. De verkoping vindt op de zaterdag daarna plaats, 17 juni 2023.

Beeldverslag van de slotavond >