Oude collectebus voor R’damse kerktelefoon

Op Marktplaats wordt vandaag geadverteerd met een zeldzame collectebus, bestemd voor het inzamelen van geld voor de aanleg van de kerktelefoon.

De oude collectebus (foto: Marktplaats).

De historische collectebus – onterecht omschreven als een missiebus – was in gebruik bij de Gereformeerde Kerk te Rotterdam. Het was de bedoeling dat ook zieke (en bejaarde) gemeenteleden de kerkdienst thuis konden volgen. Als motiverende tekst werd op de bus aangebracht de woorden uit Psalm 41 vers 4: “De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijne krankheid verandert gij zijn gansche leger’.

Voor 49 euro is de collectebus te koop. Zeldzaam is de bus in ieder geval wel.