Pelgrimskerk Zoetermeer verkocht aan ‘GerGem’

Kerk stond al bijna anderhalf jaar leeg.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Pelgrimskerk en het daar achter liggende verenigingsgebouw ‘t Centrum, nu nog eigendom van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ), worden verkocht aan de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer (ook genoemd: GerGem Zoetermeer).

De protestantse, voormalig gereformeerde Pelgrimskerk te Zoetermeer.

Toen een drietal wijkgemeenten van de PGZ werd samengevoegd tot de Wijkgemeente Zuid, werden de kerkdiensten in het vervolg gehouden in De Regenboog in de wijk Rokkeveen. De Pelgrimskerk aan de Eerste Stationsstraat kwam toen leeg te staan, zodat daar op 30 januari 2022 de laatste dienst gehouden werd. De Protestantse Gemeente besloot de Pelgrimskerk te verkopen.

Er waren meerdere belangstellende kandidaat-kopers die een bod uitbrachten; dat van de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer kwam als beste uit de bus. De kerkenraad van de PGZ besloot daarom de Pelgrimskerk en ‘t Centrum aan de Gereformeerde Gemeente te verkopen. De komende maanden worden benut om de koopovereenkomst nader uit te werken.

De Pelgrimskerk met daarachter ’t Centrum.

De koper van de Pelgrimskerk, de Gereformeerde Gemeente Zoetermeer, kerkt nu nog in de moderne, centraal in Zoetermeer gelegen, Vredekerk uit 1980, maar deze is te groot voor de huidige kerkelijke gemeente. De Pelgrimskerk is in dat opzicht beter geschikt. Een gunstige bijkomstigheid is dat een groot deel van de kerkgangers in de directe omgeving van deze kerk woonachtig is.

De Pelgrimskerk werd vroeger ook ‘Boterkerk’ genoemd (foto: met dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer).

Een belangrijk gegeven is dat de monumentale Pelgrimskerk voor Zoetermeer als kerkgebouw voor de zondagse erediensten behouden blijft. Vanzelfsprekend is ook de kerkenraad van de PGZ heel blij dat de Pelgrimskerk de kerkelijke bestemming behoudt.

(Ook dank aan de heer L. Schouten te Zoetermeer).