‘Het Anker’ te Zaltbommel gaat rond 2026 dicht

De protestantse, voormalig gereformeerde kerk Het Anker aan de Vergtweg in Zaltbommel gaat – als de plannen doorgaan – t.z.t. dicht, zoals we al eerder meedeelden. ‘In 2026 of uiterlijk half 2027’ zou Het Anker aan de burgerlijke gemeente worden overgedragen.

‘Het Anker’ te Zaltbommel.

Al in 2021 besloot de kerkenraad dat de Sint Maartenskerk in die plaats het ‘Huis van de Protestantse Gemeente’ wordt. In een aantal kranten werd op 12 juni 2023 bericht dat de kerkenraad Het Anker inmiddels ter beschikking van de gemeente gesteld zou hebben voor de opvang van asielzoekers. In de kerk worden nl. al enige tijd geen kerkdiensten gehouden.

Tijdens een gemeentevergadering op maandag 12 juni 2023 werd echter expres duidelijk gemaakt dat die krantenberichten te kort door de bocht waren, want aan de burgerlijke gemeente werd hooguit de suggestie aan de hand gedaan dat – als men ruimte nodig had voor de opvang van asielzoekers – men aan Het Anker zou kunnen denken.

Overleg.

Momenteel is men met de burgerlijke gemeente in overleg over de verbouw en aanpassing van de Sint Maartenskerk, maar tijdens de gemeentevergadering bleek dat de burgerlijke gemeente een herijking van het afgesproken kostenplaatje wil. Tijdens de gemeentevergadering werd gevraagd of de burgerlijke gemeente eigenlijk wel weet dat zij een probleem heeft als de plannen om de Sint Maartenskerk energiezuiniger te maken niet door kunnen gaan (en de kerkenraad om financiële redenen zou moeten afhaken), omdat de Sint Maartenskerk dan door de Prot. Gem. Zaltbommel niet meer gebruikt zal worden.

Met andere woorden: men wacht de voortgang van de onderhandelingen met de burgerlijke gemeente af. Als de plannen echter definitief doorgaan zou Het Anker ‘in 2026 of uiterlijk half 2027’ aan de burgerlijke gemeente worden overgedragen.