Kerken Nijeveen in MFC?

In het Drentse Nijeveen wordt nagedacht over de mogelijkheid of het dorpshuis, de scholen, de kerken en een tweetal sporthallen verwezenlijkt kunnen worden binnen een nog te bouwen multifunctioneel centrum. Op 12 juli 2023 werden de plannen gepresenteerd. Benadrukt wordt dat het slechts plannen zijn.

De gereformeerde kerk in het Drentse Nijeveen.

De kerken in Nijeveen zijn al enige tijd bezig met een onderzoek naar de vraag of en zo ja hoe ze samen verder kunnen gaan. Voor wat betreft het participeren van de kerken in het plan voor een Multi Functioneel Centrum zijn de redenen dat ze te maken hebben met verminderende kerkgang en dus een geringere bezetting van de kerkgebouwen, hoge onderhoudskosten en hoge energiekosten.

Om gezamenlijke plannen te maken zijn alle sportverenigingen, de drie kerkbesturen, de twee schoolbesturen, de Dorpsvereniging Nijeveen en Ondernemers Nijeveen bij elkaar gaan zitten om te brainstormen over de toekomst van Nijeveen. Een mogelijkheid waarvan ook in andere plaatsen steeds vaker gebruik gemaakt wordt is de bouw van een Multi Functioneel Centrum. Behalve onder meer een tweetal sporthallen, de scholen en het Dorpshuis komen er ook ruimten voor de kerken. Het complex wordt niet één groot gebouw, maar het zouden meerdere gebouwen worden, die samen een duurzaam centrum moeten vormen.

De ideeën werden door B+O Architecten in beeld gebracht (illustratie: (Bron: B+O Architecten..

Namens de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Nijeveen werd meegedeeld dat men zeer enthousiast is over de plannen. De verwachting is dat de drie kerken samen weer één volle kerk trekken. Maar… nogmaals: het zijn plannen. En als het doorgaat is het ook nog niet zeker wanneer…