Samen in Waddinxveense Ontmoetingskerk

Op zondag 9 juli 2023 werd een druk bezochte dienst gehouden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Ontmoetingskerk te Waddinxveen, waarin de wijkgemeenten ’t Spectrum en De Rank in het vervolg samen kerken, zij het in gescheiden diensten.

De ‘Ontmoetingskerk’ zat op 9 juli 2023 vol.

De voorgeschiedenis.

Na jaren van besprekingen en het opstellen van documenten vond op woensdag 30 december 2009 de ondertekening plaats van de Verenigingsakte, waarmee per 1 januari 2010 de Protestantse Gemeente te Waddinxveen ontstond. Die gemeente bestond vanaf dat moment uit drie wijkgemeenten: Immanuëlkerk (die haar kerkdiensten hield in de voormalig hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan 2), Ontmoetingskerk (met kerkdiensten in de van oorsprong gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde 3) en De Rank (de van oorsprong hervormde wijkgemeente die bijeenkwam in de aula van het Coenecoop College aan de Oude Dreef 9).

Eén kerkgebouw: de Ontmoetingskerk.

In de loop van de jaren ontstond een verdergaande samenwerking tussen de wijkgemeenten van de hervormde Immanuëlkerk en de gereformeerde Ontmoetingskerk. In 2020 gingen deze twee wijkgemeenten samen in de nieuwe wijkgemeente ’t Spectrum. Men maakte toen ook de keus voor één kerkgebouw, die te maken had met de kosten van achterstallig onderhoud van de twee kerkgebouwen, en bovendien met de toekomstige sloop van het Coenecoop College, waar de wijkgemeente De Rank haar diensten hield. Omdat de Ontmoetingskerk (gebouwd in 1969) groter is dan de Immanuëlkerk, met meer mogelijkheden voor duurzaamheid, koos men voor de Ontmoetingskerk. De Immanuëlkerk werd te koop gezet.

De ‘Ontmoetingskerk’ te Waddinxveen (foto: Reliwiki, mevr. A. Stok-Britting).

Aanvankelijk kerkte dus alleen de wijkgemeente ‘t Spectrum in de Ontmoetingskerk, maar omdat – zoals al opgemerkt – het Coenecoop College gesloopt wordt (voor nieuwbouw) kerkt sinds zondag 9 juli 2023 ook de wijkgemeente De Rank in de Ontmoetingskerk. Hoewel beide wijkgemeenten (’t Spectrum en De Rank) de Ontmoetingskerk als ‘buren onder één dak’ gaan gebruiken “blijven ze met zorg voor elkaar wel zelfstandig functioneren met een eigen profiel, eigen predikant en eigen kerkdiensten”.