“De Ark” te Kamperland honderd jaar

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ark aan de Veerweg in Kamperland bestaat dit jaar 100 jaar. De kerk werd in 1923 in gebruik genomen. Daaraan wordt door de kerkenraad aandacht besteed.

‘De Ark’ te Kamperland, in 1923 als gereformeerde kerk in gebruik genomen (foto: Reliwiki, Andre van Dijk)..

De feestelijkheden vinden plaats op de woensdagen 26 juli en op 2, 9 en 16 augustus. Tijdens de zomermarkten in Kamperland wordt de kerk van 11 tot 16 uur opengesteld terwijl ook een fototentoonstelling te zien is door de fotoclub Noord-Beveland. Dan wordt ook het orgel bespeeld. Bovendien wordt de historie van de Gereformeerde Kerk te Kamperland in beeld gebracht door middel van foto’s en films. En natuurlijk ontbreekt ‘een heerlijke bak koffie of thee’ niet.

In september gaat het programma verder met een concert door het koor Eeuwenlang, terwijl op vrijdag 22 september een filmavond en op zaterdag 23 september een feestmiddag in de kerk gehouden wordt.

De Ark.

Het logo van de kerk.

De Gereformeerde Kerk te Kamperland werd op 15 juli 1866 als Christelijke Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. In dezelfde tijd verrees het eerste kerkgebouw van deze gemeente op de hoek van de Veerweg en de A. van Heestraat (tegenwoordig het VVV-gebouw).

Al na drie jaar bleek dit kerkgebouw te klein en werd nieuwbouw ter hand genomen. Op 8 augustus 1869 werd een nieuw kerk in gebruik genomen, dat op de plaats stond van het huidige kerkgebouw De Ark. In 1922 werd het oude kerkje gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe, grotere – nog steeds in gebruik zijnde en nu jubilerende – kerkgebouw.

De oude gereformeerde kerk (met links de pastorie), die tot 1922 dienst deed om plaats te maken voor de nieuwe kerk.

Dat kerkgebouw werd De Ark. Het werd op 11 november 1923 als gereformeerde kerk in gebruik genomen en telde zeshonderd zitplaatsen, waarmee het het grootste kerkgebouw van Kamperland werd. Omstreeks 1968 werden de bijgebouwen (o.a. een jeugdgebouw) in gebruik genomen, terwijl in 1980 en 1991 grondige onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw plaatsvonden.

Na de vorming van de federatieve Samen-op-Weg-gemeente werd besloten tot verkoop van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente en van de pastorie van de Gereformeerde Kerk, en werd tevens besloten het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te renoveren.

Deze renovatie omvatte het vervangen van de banken (beneden) door stoelen, het vernieuwen van de vloer (met vloerverwarming) en het aanbrengen van een verhoogd liturgisch centrum. Verder werd een ontmoetingsruimte aangebouwd met daarin alle aan de eisen des tijds voldoende voorzieningen (o.a. toegankelijk voor mindervaliden).

Het interieur van ‘De Ark’ te Kamperland (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De verbouwingswerkzaamheden werden uitgevoerd in de periode september 2001 tot maart 2002, met grote inbreng van vrijwilligers uit de (toen nog) twee gemeenten. Het kerkgebouw kreeg toen ook de naam “De Ark”. Op 15 maart 2002 werd  “De Ark” feestelijk heropend.