“Ontmoetingskerk” te Spijkenisse gaat dicht

“De Kern” wordt ingrijpend verbouwd.

Er zijn vergaande veranderingen op komst met betrekking tot de twee kerkgebouwen, behorend tot de Protestantse Gemeente te Spijkenisse.

De Ontmoetingskerk in de Koningin Wilhelminalaan gaat rond half september 2023 dicht.

Beide kerkgebouwen, de voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Wilhelminalaan en de protestantse kerk De Kern aan de Eikenlaan, zijn nog in het bezit van de Protestantse Gemeente. Momenteel is echter de protestantse (destijds door gereformeerden en hervormden samen gebouwde ) kerk De Kern aan de Eikenlaan aan de eredienst onttrokken in verband met een ‘grootscheepse verbouwing’. Deze wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Boogert. Rond half september 2023 zullen in dit dan verbouwde kerkgebouw weer kerkdiensten gehouden worden. De nieuwe naam van De Kern wordt dan De Verbinding. Daarmee in verband wordt echter het voormalig gereformeerde kerkgebouw De Ontmoeting aan de Wilhelminalaan buiten gebruik gesteld. Dit kerkgebouw zal daarna worden verkocht.

Zo gaat ‘De Kern’ er na de verbouwing uit zien; de naam verandert in ‘De Verbinding’ (foto: Van Kooten architectuur).

Aldus deelde het College van Kerkrentmeesters desgevraagd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee. We zullen over beide gebeurtenissen t.z.t. uiteraard nader bericht doen.

De Kern wordt De Verbinding.

De Protestantse Gemeente in Spijkenisse gaf Van Kooten Architectuur uit Ouddorp opdracht een ontwerp te maken voor de renovatie en modernisering van het kerkgebouw De Kern. Dat bijzondere kerkgebouw dateert uit 1970. Karakteristiek is met name het hyperbolische dak, dat als een soort tent de kerkzaal overspant.

De protestantse kerk ‘De Kern’ wordt verbouwd en heet dan ‘De Verbinding’.

Doel van de momenteel plaatsvindende verbouwing is het kerkgebouw De Kern aan te passen aan toekomstig multifunctioneel gebruik en het te verduurzamen. Daarbij moet het een uitstraling krijgen die past bij de verschillende gemeentes die het gebouw gezamenlijk zullen gebruiken. “Inzet van de verbouwing is bovendien om de bestaande, bijzondere dakvorm meer beleefbaar te maken vanuit de overige ruimtes. Tevens zal een aantal nieuwe zicht- en looplijnen worden getrokken om het gebouw beter te laten aansluiten op de omgeving en de tuin”.

De Ontmoetingskerk.

De oude gereformeerde kerk werd in 1962 afgebroken.

De Ontmoetingskerk aan de Koningin Wilhelminalaan werd in 1963 in gebruik genomen. De kerk kwam in de plaats van de oude gereformeerde kerk, die werd afgebroken.

Hoe het begon.

In oktober 1953 werd de bouwcommissie voor de nieuwe Ontmoetingskerk ingesteld. In 1956 kocht de gereformeerde kerkenraad te Spijkenisse 1.000 m² grond aan de Wilhelminalaan voor een bedrag van fl. 12.000. Om de bouwkosten te financieren werd een bazaar gehouden, en werd de gemeenteleden gevraagd een extra donatie te geven. Ze hadden trouwens thuis ook een spaarpotje waarin zo nu en dan wat geld gedaan kon worden. Eén van de gemeenteleden vertelde dat in hun gezin wekelijks één brood minder gekocht werd en dat het bespaarde geld achteruit gelegd werd voor de kerkbouw. Verder werden obligaties van fl. 500 en fl. 1000 uitgegeven.  In december 1960 werd een extra stuk grond gekocht voor de pastoriebouw en voor de kerk. De totale bouwkosten bedroegen zo’n fl. 570.000.

Op 1 april 2023 werd in de ‘Ontmoetingskerk’ een bijeenkomst gehouden om herinneringen aan 60 jaar ‘Ontmoetingskerk’ op te halen.

De Pniëlkerk in Vlaardingen stond model voor de bouw van de Ontmoetingskerk van Spijkenisse. Beneden de kerkzaal bevinden zich vergaderzalen, die een multifunctioneel karakter hebben.  De jeugdclubs werden daar gehouden en ook waren er bijvoorbeeld filmavonden.  De eerste dienst in de Ontmoetingskerk werd in 1963 gehouden.

Op 1 april 2023 werd in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst gehouden om herinneringen op te halen aan ’60 jaar Ontmoetingskerk’.