Advies: vernieuwbouw van ‘Spectrum’ Nijverdal

Zoals we al eerder berichtten benoemde de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijverdal de Werkgroep Toekomst Kerkgebouwen, om te bestuderen wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een vermindering van het aantal kerkgebouwen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Regenboogkerk te Nijverdal.

Ook de Protestantse Gemeente te Nijverdal heeft namelijk te maken met een sterke terugloop van het kerkbezoek (in gewone diensten ongeveer 350 kerkgangers op een ledental van 4.000) en bovendien met de gestegen onderhoudskosten van de twee kerkgebouwen, de (voormalig gereformeerde) kerk De Regenboog (in de Grotestraat in het centrum van Nijverdal) en de (voormalig hervormde) kerk Het Centrum in de Constantijnstraat. Verder is het een steeds grotere opgave geschikte gemeenteleden te vinden voor het vervullen van de kerkelijke taken.

De Werkgroep, onder voorzitterschap van de oud-burgemeester Anneke Raven, heeft een omvangrijk en ‘helder advies’ op papier gezet, dat onlangs tijdens een gemeentevergadering met de gemeenteleden werd doorgesproken. Volgens de Werkgroep dienen beide kerkgebouwen te worden afgestoten. Maar geadviseerd wordt ook om het zalencentrum Het Spectrum, behorend tot De Regenboog, ingrijpend te vergroten en te verbouwen tot een – wat genoemd wordt – ’toekomstbestendige kerk’. Het advies liet niet na veel emoties in de gemeente los te maken, zowel bij de kerkgangers van De Regenboog als bij die van Het Centrum.

Het bij ‘De Regenboog’ behorende zalencentrum ‘Het Spectrum’. Links de kerk.

Beide kerkgebouwen zijn niet duurzaam, bij De Regenboog is achterstallig onderhoud, en wat Het Centrum betreft is de dakconstructie ongeschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Vandaar dat men adviseert Het Centrum  te verkopen en De Regenboog te slopen. Het bij De Regenboog behorende zalencentrum Het Spectrum zou dan ingrijpend kunnen worden vergroot en verbouwd. De kerkenraad wil graag dat de gemeenteleden in het centrum van het dorp kunnen blijven kerken; de locatie van De Regenboog is wat dat betreft de enig beschikbare plaats. Met de opbrengst van het vermoedelijk gemakkelijk te verkopen kerkgebouw Het Centrum zou dan de verbouw van Het Spectrum kunnen worden gefinancierd.

Aan de gemeenteleden is gevraagd in het najaar hun oordeel over het adviesrapport te geven, zodat de kerkenraad mede aan de hand daarvan vervolgens een definitief besluit kan nemen. De voorzitter van de kerkenraad verklaarde alvast dat de Werkgroep ‘een goed en gedegen onderzoeksrapport’ leverde, dat – indien nuchter en zakelijk bekeken – een goede oplossing voor de problemen kan bieden.