Orgelzolders Rotterdam toch open

Hoewel afgewacht wordt wat de aangekondigde mediationgesprekken tussen de Stichting Orgelzolders Rotterdam (c.s.) en de Levend Woord Gemeente over de toegang tot de Orgelzolders in de Breepleinkerk te Rotterdam zullen opleveren, gaan de rondleidingen langs de orgelzolders na de zomervakantie gewoon door.

De Breepleinkerk te Rotterdam-Zuid.

De mediationgesprekken zijn overigens nog niet begonnen, zo werd ons namens de Stichting Orgelzolders Rotterdam meegedeeld. ‘We wachten nu op de Levend Woord Gemeente’. De gesprekken zijn nodig om te trachten de toegang tot de orgelzolders in de Breepleinkerk open te houden, ook nu de Levend Woord Gemeente eigenaar van de kerk is.

De rondleidingen.

De eerste rondleiding voor het brede publiek is op zaterdag 2 september 2023. Scholieren en studenten kunnen vanaf 4 september de plaats bezoeken waar in de Tweede Wereldoorlog zeven Joodse mensen drie jaar lang verborgen zaten. De gezinnen van de koster en de dominee zorgden voor hen, bijgestaan door veel anderen. Alle betrokkenen overleefden de oorlog.

Een van de onderduikplekken naast het orgel van de Breepleinkerk (foto: Orgelzolders.nl).

De rondleidingen kennen een vast patroon. De gids vertelt eerst het Orgelzolderverhaal. Onder begeleiding van de assistent-gidsen volgt daarna een wandeling door en om de kerk, inclusief het beklimmen van de ladder naar een van de zolders (voor wie goed ter been is). Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.

Voor schoolklassen en groepen studenten zijn alle dinsdagen en donderdagen gereserveerd, zowel ’s ochtends als ’s middags. Maar ook op andere werkdagen zijn scholieren en studenten welkom. Daarnaast zijn de zolders iedere eerste zaterdag van de maand geopend voor het brede publiek. De vertelling begint om 11.00 uur. Groepen vanaf tien personen zijn ook welkom buiten de genoemde zaterdagen. Rondleidingen voor hen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van (assistent-)gidsen en de Breepleinkerk, ook nu die (voormalig gereformeerde) kerk eigendom is van de Levend Woord Gemeente.