Kerk Noordwolde wil alsnog subsidie gemeente

De kerkenraad van de voortgezette Gereformeerde Kerk aan de Dwarsvaartweg in het Friese Noordwolde kreeg nul op rekest toen hij de gemeente Weststellingwerf vroeg om een tegemoetkoming in de gestegen energiekosten. Daartegen maakt hij nu bezwaar.

De voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde.

Op de website van de gemeente Weststellingwerf werd meegedeeld dat er een mogelijkheid was om een tegemoetkoming te krijgen ter bestrijding van de gestegen energiekosten. Ook de voorwaarden stonden op de website vermeld: ,,Deze subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties, privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk die statutair gevestigd zijn in de gemeente Weststellingwerf en activiteiten verrichten op het gebied van cultuur, sport, dorpshuizen, ontmoeting of maatschappelijke dienstverlening en de activiteiten voor het overgrote deel in de gemeente uitvoert”.

Vandaar dat de kerkenraad er vanuit ging dat voldaan werd aan alle gestelde voorwaarden: “De kerk is een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk en is gevestigd in Weststellingwerf’’.

Maar toen de aanvraag daadwerkelijk werd ingediend bleek men aanvullende voorwaarden te stellen. In een bezwaarschrift deelt de kerkenraad nu mee dat de activiteiten zijns inziens voldoen aan de gestelde voorwaarden. In de kerk vinden – behalve de voor ieder toegankelijke kerkdiensten – allerlei voor iedereen toegankelijke maatschappelijke activiteiten plaats, zoals zangavonden en activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid. Bovendien wordt het kerkgebouw in april en oktober ter beschikking gesteld van de kinderkledingbeurs.

De kerkenraad legt er de nadruk op dat ‘de kerk er wil zijn voor de mensen’. De leden van de kerk ‘zitten trouwens in de haarvaten van het dorp en de omgeving’. Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op leden om allerlei klusjes te doen voor dorpsbewoners. Soms ontvangt de kerk een verzoek via de Stichting Present om klussen in het dorp te verrichten. De kerkenraad verzoekt de gemeente Weststellingwerf dus alsnog de beschikbare bijdrage ter verlichting van de gestegen energiekosten te verlenen.

In 2004 besloot de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Noordwolde niet mee te gaan met de Protestantse Kerk en Nederland. Hij sloot zich aan bij de dat jaar opgerichte voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerk in Noordwolde telt ruim honderd leden.