Kerk Thesinge heeft windvaan terug

De gereformeerde kerk in het Groningse Thesinge heeft de windvaan weer terug. Het ornament, een engel met een bazuin, was verwijderd, omdat het opnieuw verguld moest worden.

De gereformeerde kerk te Thesinge die nog steeds ook als kerk dienst doet.

Het herplaatsen van de windvaan is onderdeel van een ingrijpende renovatie van de gereformeerde kerk uit het jaar 1876. Die was onder meer nodig omdat de kerk aardbevingsschade heeft opgelopen. Het opknappen gebeurde in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van de kerk.

Het herplaatsen van de windvaan was aanleiding om kinderen van de groepen 7 en 8 van Christelijke Basisschool De Til uit te nodigen om de renovatie te bekijken (de school staat recht tegenover de kerk). Twee van de leerlingen hielpen de restaurateurs met de plaatsing van de windvaan.

De windvaan.

De gereformeerde kerk van Thesinge is zoals opgemerkt eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. De kerk wordt terug gehuurd door de Stichting Dorpshuis Thesinge. Hierdoor kan het gebouw gewoon worden gebruikt voor het dorp en voor het houden van kerkdiensten van de protestantse gemeente.

De kerk van Thesinge is sinds de bouw altijd in gebruik gebleven als gereformeerde kerk. In 2005 is de kerkelijke gemeente verenigd met de gemeente van Garmerwolde tot de Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge. In mei 2018 is deze kerkelijke gemeente een nieuwe verbintenis aangegaan met de PKN-gemeenten van Stedum en Ten Post.