Kerkzaal Woubrugge wordt opnieuw ingericht

De kerkzaal van de Gereformeerde Kerk aan de dr. Kuyperweg 1 in Woubrugge wordt ingrijpend vernieuwd. Met de werkzaamheden is enkele dagen geleden begonnen.

De gereformeerde kerk te Woubrugge.

De gemeentevergadering werd op 16 november 2023 uitvoerig ingelicht over de plannen voor de herinrichting van de kerkzaal en mede op grond daarvan besloot de kerkenraad in december 2023 over te gaan tot uitvoering van de plannen.

Het is de bedoeling de kerkzaal flexibeler en eigentijds te maken. De plannen worden in fasen gerealiseerd. Fase 1, waarmee enkele dagen geleden begonnen werd, is het vervangen van banken door losse stoelen, het leggen van een nieuwe vloerbedekking in de kerkzaal en op het podium, het schilderen van wanden en kozijnen en enkele bouwkundige aanpassingen (onder meer bij de toegangsdeuren). Als de kosten het mogelijk maken zullen ook nieuwe zonweringen aangebracht worden.

In 2015 werd deze foto van het interieur gemaakt (foto: Reliwiki).

Omdat de beamer nodig aan vernieuwing toe is zal deze worden vervangen door een groot beeldscherm. Met dit alles zal in totaal zo’n € 30.000  gemoeid zijn. Het hangt van de daadwerkelijke kosten af en van het aantal beschikbare vrijwilligers, wat in Fase 2 gedaan kan worden. Inmiddels is met het verwijderen van de kerkbanken begonnen

De financiering.

De gemeentevergadering vroeg destijds aandacht voor de financiële onderbouwing van de plannen en voor de mogelijkheden om de opbrengst van het verhuren van de kerkzaal te verhogen. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Ook werd voorgesteld om door een speciale actie  extra geld binnen te halen.

‘Een specifieke naam voor de kerk?’

De Commissie Herinrichting heeft voorgesteld het kerkgebouw een specifieke naam te geven. Daarover worden later nadere mededelingen gedaan.