‘De Open Poort’ Harmelen wordt opgeknapt

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Harmelen is bezig met het ontwikkelen van plannen voor vernieuwing van het kerkgebouw.

Een gedeelte van het kerkgebouw ‘De Open Poort’ te Harmelen (foto: Reliwiki, W. Blokland).

Het is de bedoeling dat het protestantse (voormalig gereformeerde) kerkgebouw De Open Poort in de Hendriklaan 1 te Harmelen op diverse manieren zal worden geïsoleerd en er zijn voorstellen ontwikkeld voor een andere kleurstelling aan de binnenzijde van het kerkgebouw. Ook zal het verwarmingssysteem worden vervangen.

Ten aanzien van het orgel werd al eerder gemeld dat een deskundige heeft aangegeven dat de kerk ‘een bijzonder orgel’ heeft en dat het niet tijdelijk hoeft te worden verwijderd in verband met de interieurplannen. Op zondag 11 februari zal het College de gemeenteleden na de kerkdienst bijpraten over de door een werkgroep zijn ontwikkeld.