Hessenwegkerk Heemse verkocht aan “GKN”

Laatste dienst op 30 juni 2024.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Hessenwegkerk aan de Hessenweg in het Overijsselse Heemse wordt per 1 juli 2024 eigendom van de “GKN”.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Hessenwegkerk.

De GKN is de ‘Gereformeerde Kerk Nederland’, die begin jaren 2000 ontstond als afscheiding van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken. De afkorting ‘GKN’ dient dus niet verward te worden met dezelfde afkorting die gebruikt werd door ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’, waarover onze website handelt.

Al eerder berichtten we over het feit dat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse besloten had tot het behoud van de protestantse (voormalig gereformeerde) Höftekerk in Hardenberg en tot sluiting van de Hessenwegkerk.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hardenberg-Heemse werd aan de redactie van Gereformeerde Kerken.info desgevraagd meegedeeld dat de laatste dienst gehouden wordt op 30 juni 2024. Of er ook een gedenkboek zal worden gepubliceerd, wordt binnenkort besproken en aan ons meegedeeld. Uiteraard komen we daar later op terug, net als op de buitengebruikstelling van de Hessenwegkerk.

Translation into English:

“Hessenwegkerk Heemse sold to ‘GKN’.

Last service on June 30, 2024.

The Protestant (formerly gereformeerde) Hessenwegkerk on Hessenweg in Heemse, Overijssel, will be owned by the “GKN” as of July 1, 2024.

The “GKN” is the ‘Gereformeerde Kerk Nederland’, which emerged in the early 2000s as a secession from the Liberated Reformed Churches (Gereformeerde Kerken, vrijgemaakt). The abbreviation ‘GKN’ should not be confused with the same abbreviation used by ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’, the subject matter of our website GereformeerdeKerken.info.

Earlier, we reported that the church council of the Protestant Congregation Hardenberg-Heemse had decided to preserve the Protestant (formerly gereformeerde) Höftekerk in Hardenberg, and to close the Hessenwegkerk in Heemse.

On behalf of the church council of the Protestant Congregation Hardenberg-Heemse, it was stated to the editorial team of Gereformeerde Kerken.info that the last service will be held on June 30, 2024. Whether a memorial book will also be published will be discussed soon. We will, of course, provide further updates later.”